Εταιρείες

Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα: Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Πελατών

H Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα πραγματοποίησε, την περίοδο Ιούλιος – Δεκέμβριος 2012, έρευνα ικανοποίησης πελατών με τίτλο η “Γνώμη σας είναι πολύτιμη”.

Στόχος της έρευνας ήταν η συλλογή και αξιοποίηση μηνυμάτων από τους πελάτες, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση και τον ανασχεδιασμό των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ενώ διατίθεντο και σε έντυπη μορφή στα κεντρικά της γραφεία.

Κύριο ζητούμενο της έρευνας ήταν η καταγραφή και διερεύνηση εκείνων των στοιχείων που διαμορφώνουν την σχέση των πελατών με την Εταιρεία και τους συνεργάτες της και αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων συμβουλών, την ποιότητα και την ανταπόκρισή των ασφαλιστικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των πελατών, καθώς και το επίπεδο ικανοποίησης των τρίτων παθόντων από τη διαδικασία αποζημίωσης.

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

• Το 91,6% είναι πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένο από την επικοινωνία με την Εταιρεία.
• Το 80% είναι πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένο από τα Ασφαλιστικά Προγράμματα που έχει επιλέξει.
• Το 96,6% είναι πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένο από τους Συνεργάτες της Εταιρείας.
• Το 94,4% θα συνιστούσε τα προγράμματα της Εταιρείας.
• Το 92,6% είναι πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένο από την διαδικασία αποζημίωσης.

Όπως τονίζεται σε σχετικό δελτίο τύπου της Εταιρείας, «τα παραπάνω αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά και αναδεικνύουν τη συνέπεια, το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την έγκαιρη ανταπόκριση της Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα στην καταβολή αποζημιώσεων, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό πολύπλοκο και ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτούς που την εμπιστεύονται δεσμεύεται όχι μόνο για την διατήρηση των παραπάνω αλλά και την περαιτέρω βελτίωσή τους».

 

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας