Μελέτες

ΕΥ: Τεχνολογία και καινοτομία κλειδί για την ανάπτυξη των ασφαλιστικών

Η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν το κλειδί για την ευέλικτη ανάπτυξη των ασφαλιστικών εταιρειών, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της ΕΥ, EY Insurance Outlook 2019

Καθώς η ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου παγκοσμίως αναμένεται να παραμείνει υποτονική, οι επιχειρήσεις του κλάδου θα πρέπει να εστιάσουν στην τεχνολογία και τις καινοτόμες πρωτοβουλίες, οι οποίες βελτιστοποιούν τα κόστη, προωθούν την ευρύτερη διανομή των προϊόντων, διευρύνουν την αγορά, και διερευνούν νέα, εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς, προκειμένου να τονώσουν την ανάπτυξη.

Αυτά προκύπτουν από τη νέα έκθεση της EY, EY Insurance Outlook 2019, οι τελευταίες εκδόσεις της οποίας, καλύπτουν τρεις περιοχές, την Αμερικανική Ήπειρο, την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και την Ευρώπη, και είναι αποτέλεσμα συζητήσεων με επαγγελματίες του κλάδου της ΕΥ, αλλά και στρατηγικών αναλυτών.

Οι προοπτικές των ασφαλειών ζωής έναντι των ασφαλίσεων περιουσιακών στοιχείων και ατυχημάτων το 2019

Ενώ οι ασφάλειες ζωής, περιουσιακών στοιχείων και ατυχημάτων (property and casualty – P&C) επιδεικνύουν υποτονικούς ρυθμούς ανάπτυξης παγκοσμίως, οι λοιποί κλάδοι ασφάλισης καταγράφουν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις στις αγορές της Αμερικανικής Ηπείρου και της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού.

Οι ασφαλιστές ζωής αντιμετωπίζουν προκλήσεις ανάπτυξης παγκοσμίως, εξαιτίας ρυθμιστικών θεμάτων, απαρχαιωμένων μεθόδων διανομής και έλλειψης σχετικών και σύγχρονων προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, η έκθεση της EY προτείνει συγκεκριμένες στρατηγικές και ενέργειες τακτικής, μεταξύ των οποίων: η επέκταση της αξίας του προϊόντος στην κατεύθυνση της οικονομικής ευημερίας, η συνεργασία με εταιρείες InsurTech για ευρύτερη προσβασιμότητα, και ο ψηφιακός μετασχηματισμός για να υποστηρίξουν την καινοτομία και να εισέλθουν πιο γρήγορα στην αγορά, ενώ οι επιχειρήσεις του κλάδου πρέπει να καινοτομούν και να αναπτύσσουν νέα προϊόντα, αντί απλά να συμμορφώνονται.

Η έκθεση της EY προτείνει, μεταξύ άλλων, τις εξής προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις του κλάδου, προκειμένου να προωθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη και την κερδοφορία τους:

  1. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον απλή επιλογή, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτιστοποίηση του κόστους και τις επενδύσεις σε σύγχρονες και καινοτόμες ιδέες

Οι σημερινές έντονες πιέσεις στα περιθώρια κέρδους σημαίνουν ότι η αποδοτικότητα του κόστους, ένας διαρκής στόχος για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Οι ασφαλιστές θα πρέπει να σχεδιάσουν με προσοχή λειτουργικά μοντέλα και να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες, οι οποίες θα μπορούν να αποδώσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα βελτιώσεις κόστους και αποδόσεων.

Η έκθεση προσδιορίζει τις κορυφαίες τεχνολογίες, τις οποίες μπορούν να εξετάσουν οι ασφαλιστές, για τα προγράμματα μετασχηματισμού τους:

  • Blockchain για ταυτοποίηση, αναδοχή και απόδοση απαιτήσεων.
  • IoT για ακριβείς πολιτικές αναδοχής με τη χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, και τη μείωση ή την εξάλειψη απαιτήσεων, χρησιμοποιώντας συναφείς υπηρεσίες.
  • Τεχνητή νοημοσύνη, για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών με αποτελεσματικό τρόπο, και για τον εξορθολογισμό της διαχείρισης απαιτήσεων, ειδικότερα για απλούστερες περιπτώσεις (π.χ. ζημιές αυτοκινήτου).
  1. Διανομή: ο ανθρώπινος και ο ψηφιακός παράγοντας μαζί

Ωθούμενοι από τις εμπειρίες τους σε άλλους κλάδους, οι πελάτες αναμένουν να αυξήσουν τις συναλλαγές τους με τις ασφαλιστικές εταιρείες μέσω άμεσων, αλλά και διαδικτυακών μέσων, τα οποία διαθέτουν πλεονεκτήματα, καθώς εξασφαλίζουν αυξημένη διαφάνεια και καλύτερη εμπειρία.

Επιπλέον, η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι πελάτες αναζητούν συμβουλές από τους ειδικούς, πριν λάβουν σημαντικές επενδυτικές αποφάσεις.

Στην Αμερικανική Ήπειρο και την Ευρώπη, πολλοί ασφαλιστές επενδύουν στον τομέα του InsurTech, για να βελτιώσουν τη διανομή και να βελτιστοποιήσουν τα κόστη.

Οι ασφαλιστές πολλές φορές δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, αφενός του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν σε ένα οικοσύστημα, το οποίο αναπτύσσεται με βάση τις αναδυόμενες τεχνολογίες, και, αφετέρου, του τρόπου συνεργασίας με τις InsurTech.

H έκθεση διαπιστώνει ότι επιτακτική προτεραιότητα για τους ασφαλιστές είναι να αποφασίσουν ποιες ικανότητες θα πρέπει να κατέχουν και να διαχειρίζονται οι ίδιοι, και ποιες να αναθέτουν σε τρίτους.

Επιπλέον, οι ασφαλιστές πρέπει να ψηφιοποιήσουν τις απαρχαιωμένες εμπειρίες των πελατών τους και να αναπτύξουν μια βελτιωμένη πρόταση, που θα συμπληρώνεται από νέες συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα ενισχύουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πελατών.

  1. Το κλειδί για τους ασφαλιστές ζωής: οικονομική ευημερία, όχι μόνο ασφάλιση

Είναι σαφές, ότι οι σημερινοί καταναλωτές αγοράζουν λιγότερες ασφάλειες ζωής και λιγότερες συνταξιοδοτικές παροχές σε σχέση με το παρελθόν.

Η μετατόπιση των προτιμήσεων των καταναλωτών είναι ο βασικός καθοριστικός παράγοντας για αυτές τις αλλαγές – με τις νεότερες γενιές, για παράδειγμα, να είναι λιγότερο διατεθειμένες να μεγιστοποιήσουν τον πλούτο τους (π.χ. με επενδύσεις στην ασφάλιση), προτιμώντας, αντ’ αυτού, να επενδύσουν σε εμπειρίες, όπως ταξίδια και αναψυχή.

Η έκθεση υποδεικνύει ότι, προκειμένου να παραμείνουν βιώσιμα, τα προϊόντα ασφάλισης ζωής θα πρέπει να αλλάξουν δραματικά και να εξελιχθούν σε κάτι το οποίο οι πελάτες καταλαβαίνουν, επιθυμούν και θεωρούν ότι αξίζει.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η μεταστροφή των απόψεων μεταξύ των γενεών, απαιτείται μια πολυδιάστατη στρατηγική, η οποία να εστιάζει στην ολιστική οικονομική ευημερία.

Για παράδειγμα, πρέπει να αναπτυχθούν νέα, προσιτά και σχετικά με τα σημερινά δεδομένα προϊόντα, που να καλύπτουν όλες τις πτυχές της οικονομικής ευημερίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας, της συνταξιοδότησης και της υγείας, και να εξασφαλίζουν ακόμα και τους τρόπους διαχείρισης των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών.

Η περαιτέρω αποτελεσματική επικοινωνία και εκπαίδευση είναι επιτακτικές, προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερη έλξη προς τέτοια ασφαλιστικά προϊόντα.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας