Εταιρείες

Eurobank: Νέες αγορές μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας

Η Eurobank ανακοίνωσε την απόκτηση επιπλέον μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας. Κατέχει επισήμως το 55,30% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Τράπεζας.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου:

Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. («Eurobank»), θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., ανακοινώνει ότι στις 4 Ιουνίου 2024 αγόρασε 31.959 μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ («Ελληνική Τράπεζα») από επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Senvest Management LLC στην τιμή των 2,56 ευρώ ανά μετοχή και έναντι συνολικού τιμήματος €81,8 χιλ. περίπου.

Η Eurobank, μετά την παραπάνω απόκτηση, κατέχει άμεσα 228.285.620 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 55,30% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Τράπεζας.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας