Εταιρείες

ΕΘΝΙΚΗ FORCE για τους Συνεργάτες της Εθνικής Ασφαλιστικής

Το Νέο Πελατοκεντρικό Σύστημα Πληροφόρησης Συνεργατών «ΕΘΝΙΚΗ FORCE» παρουσιάστηκε στο Παραγωγικό Εταιρικό Δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της Εταιρείας.

Το «ΕΘΝΙΚΗ FORCE»  είναι μια καινοτόμα πλατφόρμα που ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής, αποσκοπώντας στην περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Παραγωγικού Δικτύου της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Πρόκειται για ένα σύστημα που αποτελεί πρωτοποριακό σταθμό στην ενημέρωση των ασφαλιστικών συμβούλων, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται.  Παράλληλα, παρέχει στους ασφαλιστικούς συμβούλους πλήθος δυνατοτήτων διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους, όπως για παράδειγμα πληροφορίες συμβολαίου, καλύψεις, cross selling, αυτόματη πληροφόρηση για σημαντικά «γεγονότα» στο Πελατολόγιο, διαχωρισμός πελάτη – εξαρτωμένων μελών, εκπαιδευτικά video κ.ά.

Το «ΕΘΝΙΚΗ FORCE» είναι αποτέλεσμα της συνεχούς και συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλει η Εθνική Ασφαλιστική για την ουσιαστική και έμπρακτη υποστήριξη των Συνεργατών της μέσω της κάλυψης των σύγχρονων αναγκών τους.

Η Εθνική Ασφαλιστική εκτιμά ότι το «ΕΘΝΙΚΗ FORCE» θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των εργασιών του Παραγωγικού Δικτύου και στην άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη, ανταποκρινόμενο στις υψηλές απαιτήσεις της Εταιρείας που ως ηγέτιδα δύναμη χαράσσει την πορεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας