Οικονομικά Μεγέθη

Εθνική Ασφαλιστική: Σημαντική βελτίωση σε όλα τα βασικά μεγέθη το α’ εξάμηνο 2019

Σημαντική βελτίωση σε όλα τα βασικά μεγέθη της σημείωσε η Εθνική Ασφαλιστική κατά το α’ εξάμηνο 2019.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή ασφαλίστρων (εξαιρουμένων των δικαιωμάτων) κατά το α’ εξάμηνο 2019 κατέγραψε ανοδική πορεία, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,8% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης.

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής, παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 26,0% ανερχόμενα σε €286,5 εκ. έναντι €227,4 εκ. το α’ εξάμηνο 2018. Η μείωση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων των Γενικών Κλάδων σε €68,8 εκ. έναντι €82,0 εκ. το α’ εξάμηνο 2018 αποδίδεται στο μεγαλύτερο τμήμα της σε ανανεώσεις συμβολαίων που είχαν πραγματοποιηθεί το α’ εξάμηνο του 2018 και είχαν διάρκεια άνω του ενός έτους. Οι εν λόγω ανανεώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του β’ εξαμήνου του 2019.

Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα παραγωγής, το εταιρικό δίκτυο συνεργατών και το δίκτυο πρακτόρων σημείωσαν αύξηση το α’ εξάμηνο 2019 σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2018 κατά 6,0% σε €122,5 εκ. και 7,2% σε €75,5 εκ. αντίστοιχα, ενώ η παραγωγή του δικτύου Bancassurance σημείωσε αύξηση 44,2% σε €128,6 εκ. κατά την ίδια περίοδο.

Τον Ιούλιο του 2019, η Εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού της με συνολικό κόστος €12,7 εκ. Η εν λόγω ενέργεια εκτιμάται ότι εκτός από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά €8,0 εκ. ανά έτος, θα βελτιώσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας και θα δημιουργήσει επίσης ευκαιρίες ανέλιξης για το υφιστάμενο προσωπικό της Εταιρείας.

Σε συνδυασμό με την ενίσχυση της παραγωγής της, η Εθνική Ασφαλιστική πέτυχε το α’ εξάμηνο 2019 και υψηλή κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος της οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού, να διαμορφώνονται σε €38,2 εκ. έναντι €34,1 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Αξιοσημείωτη είναι και η βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων κατά € 196,7 εκ. κατά την 30 Ιουνίου 2019 σε σχέση με 31 Δεκεμβρίου 2018, σε €1.000,5 εκ. (2018: €803,8 εκ.), λόγω κυρίως της αναταξινόμησης ομολόγων από το χαρτοφυλάκιο των Διακρατούμενων μέχρι τη Λήξη ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο των Διαθέσιμων προς Πώληση αξιογράφων.

Η Εταιρεία, παραμένοντας προσηλωμένη στον σκοπό της για την προστασία των ασφαλισμένων της έδωσε άμεση προτεραιότητα στην καταβολή αποζημιώσεων που αφορούσαν τις πληγείσες περιοχές από την καταστροφική κακοκαιρία στη Χαλκιδική και από το σεισμό στην Αττική.

Η Εθνική Ασφαλιστική βρίσκεται σε στάδιο στρατηγικού μετασχηματισμού, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικής λειτουργίας, με στόχο την διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με συνεχή προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς όλους και παραμένοντας ταυτόχρονα φιλική και ανθρώπινη απέναντι στους ανθρώπους που την εμπιστεύονται.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας