Εθνική Ασφαλιστική: Προτάσεις για μια Βιώσιμη Στρατηγική

461

Ο καθηγητής κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος καταθέτει, μέσω του περιοδικού μας «Ασφαλιστική Αγορά», συγκεκριμένες προτάσεις βιώσιμης στρατηγικής για την Εθνική Ασφαλιστική.

Δεδομένου ότι ο κ. Νεκτάριος είναι ένας επιστήμονας εγνωσμένου κύρους και βαθύς γνώστης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, θεωρούμε ότι οι προτάσεις του για τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της αγοράς μας πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστές και να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης.

Η «Ασφαλιστική Αγορά» ως κλαδικό περιοδικό επιδιώκει να φιλοξενεί και να αναδεικνύει προτάσεις που διατυπώνονται επωνύμως από αναγνωρισμένα μέλη της αγοράς, χωρίς βεβαίως να υιοθετεί το περιεχόμενό τους ούτε φυσικά να υποδεικνύει τροχιά πορείας στους αρμόδιους για τις σχετικές αποφάσεις. Η πρόταση του καθηγητή Νεκτάριου πιστεύουμε ότι συμβάλλει παραγωγικά στη συζήτηση για το μέλλον της Εθνικής Ασφαλιστικής. Μακάρι και άλλα αξιόλογα στελέχη της αγοράς να αρθρώνουν λόγο και να ενισχύουν –και σε περιπτώσεις πέραν της Εθνικής Ασφαλιστικής– την πεποίθησή μας, ότι η ασφαλιστική αγορά δεν δεσμεύεται από μονόδρομους και αδιέξοδα.

Η πρόταση του καθηγητή κ. Νεκτάριου έχει ως εξής:

1. Προτεινόμενη στρατηγική της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για την Εθνική Ασφαλιστική

Α) Μείωση του ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο κάτω του 20%, ώστε  η Τράπεζα να μην έχει τις υποχρεώσεις κεφαλαιοποίησης μιας θυγατρικής ασφαλιστικής εταιρείας.
Β) Ανάκτηση του μεγαλύτερου δυνατού ποσού κεφαλαίων που η Τράπεζα έχει επενδύσει στην Εθνική Ασφαλιστική.  
Γ) Σύναψη μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ Τράπεζας και Ασφαλιστικής εταιρείας, κυρίως στο πλαίσιο του Bancassurance.

2. Στόχοι για την Εθνική Ασφαλιστική
Α) Να αποτελέσει το όχημα για τη δημιουργία μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας, ελληνικών ιδιωτικών συμφερόντων, με μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας (κάτω του 20%).
Β) Ταχεία και συστηματική αναδιοργάνωση της εταιρείας.

3. Μέσα για την επίτευξη των στόχων   
Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με τα εξής μέσα:  

  • Συγχωνεύσεις διά απορροφήσεως μεσαίου μεγέθους ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών και συγχώνευση/εξαγορά ξένης ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Επαν)Εισαγωγή της Εθνικής Ασφαλιστικής στο ΧΑΑ ή σε χρηματιστήριο του Εξωτερικού.
  • Αναδιοργάνωση του σχήματος και της στελέχωσης της διοίκησης, και μέγιστη προτεραιότητα στην αναβάθμιση της πληροφορικής υποδομής, καθώς και  των κλάδων ασφάλισης αυτοκινήτων και υγείας.

4. Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Προτεινόμενης Στρατηγικής

Α) Νέα στρατηγική σχέση Εθνικής Τράπεζας και Εθνικής Ασφαλιστικής  
Οι προβλέψεις του νέου Κανονιστικού Πλαισίου Solvency II  έχουν υποχρεώσει την Εθνική Τράπεζα,  καθώς και πολλές άλλες τράπεζες διεθνώς, να μειώσουν τη συμμετοχή τους σε θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρείες σε επίπεδα κάτω του 30% ή να πωλήσουν το 100% της συμμετοχής τους, ώστε να μην τις εμφανίζουν ως συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Υπό το πρίσμα αυτό, το ποσοστό συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας μπορεί να μειωθεί κάτω από το 20% με τους εξής τρόπους: (α) συγχώνευση διά απορροφήσεως ελληνικών και ξένων ασφαλιστικών εταιρειών, (β) εισαγωγή στο ΧΑΑ ή σε Χρηματιστήριο του Εξωτερικού. Με την κατάλληλη εφαρμογή της μεθόδου αυτής θα επιτευχθεί ο στόχος της διατήρησης της σχετικής πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής σε ελληνικά ιδιωτικά συμφέροντα.

Β) Ανάκτηση του μεγαλύτερου μέρους των κεφαλαίων που η Εθνική Τράπεζα έχει επενδύσει στην Εθνική Ασφαλιστική
Η εναλλακτική επιλογή της πώλησης της ασφαλιστικής εταιρείας θα αποφέρει πολύ μικρότερα κεφάλαια και, ταυτόχρονα, θα εξαλείψει οριστικά τη δυνατότητα ύπαρξης ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας στην εγχώρια αγορά.

Γ) Μακροχρόνια Σύμβαση Bancassurance με Εθνική Τράπεζα
Παρόλο ότι στο νέο σχήμα η Εθνική Ασφαλιστική δεν θα είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, επιβάλλεται η σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ τους, για την απρόσκοπτη συνέχιση και επέκταση της εξαιρετικά αποτελεσματικής υφιστάμενης συνεργασίας Bancassurance, ιδιαίτερα στους κλάδους ασφάλισης συντάξεων και υγείας.

Δ)  Αναβάθμιση Πληροφορικής Υποδομής
Αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την Εθνική Ασφαλιστική η άμεση εγκατάσταση και ταχεία λειτουργία εξελιγμένου συστήματος πληροφορικής.  Η αποτελεσματική υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος θα αναβαθμίσει δραστικά την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας καθώς και το επίπεδο των παρεχόμενων  υπηρεσιών, με ευεργετικές συνέπειες στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας.

Ε) Προβλήματα Κλάδου Αυτοκινήτων  
Τα προβλήματα του Κλάδου Αυτοκινήτων μπορούν να τεθούν οριστικά υπό έλεγχο με την εφαρμογή, μεταξύ άλλων, δύο νέων πολιτικών: (α) την ταχεία ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Πραγματογνωμοσύνης, η οποία με την κατάλληλη λειτουργία της θα μετατραπεί σε ισχυρό ανταγωνιστικό εργαλείο για την εταιρεία, και (β) την άμεση ίδρυση και λειτουργία θυγατρικής εταιρείας, εξειδικευμένης στο Direct Marketing.

Στ) Προβλήματα Κλάδου Υγείας   
Η  δυναμική των ζημιών του συγκεκριμένου κλάδου μακροπρόθεσμα, σε συνάρτηση με τις τουλάχιστον πλημμελείς διαδικασίες τιμολόγησης, καθώς και την εγγυημένη ανανεωσιμότητα των ασφαλιστηρίων, θα δημιουργήσουν σύντομα ασφυκτικές πιέσεις στα οικονομικά του συγκεκριμένου κλάδου. Μία λύση υπάρχει: η καθετοποιημένη συνεργασία με τους προμηθευτές υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια του συστήματος Capitation. Η Εθνική Ασφαλιστική έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες για την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων, σε συνεργασία με ιδιωτικούς και κοινωφελείς (και αργότερα δημόσιους) φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία και δίκτυα πρωτοβάθμιας περίθαλψης).

Προηγούμενο άρθροΣτην EBRD το 15% της Ευρωπαϊκής Πίστης
Επόμενο άρθροΟ ΟΑΕΠ επιθυμεί συνεργασία με μεσίτες ασφαλίσεων