+53% τα κέρδη προ φόρων της Εθνικής Ασφαλιστικής το 1ο εξάμηνο 2017

4073
Εθνική Ασφαλίστική κτήριο

Υπέρβαση του στόχου κερδοφορίας της κατέγραψε το Α΄ εξάμηνο του 2017 η Εθνική Ασφαλιστική (“η Εταιρεία”), με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε €47,8 εκ., αυξημένα κατά 53,0% συγκριτικά με το Α΄ εξάμηνο του 2016 (€31,2 εκ.).

Σημαντική συμβολή στην αύξηση της κερδοφορίας είχε η μεταβίβαση στη United Bulgarian Bank (“UBB”) των συμμετοχών της Εταιρείας στη Βουλγαρία, UBB Metlife Insurance Company AD και UBB Insurance Broker AD, στο πλαίσιο της πώλησης από την Εθνική Τράπεζα της συμμετοχής της στην UBB προς τη βελγική τράπεζα KBC. Τα κέρδη προ φόρων από τη μεταβίβαση των ως άνω συμμετοχών ανήλθαν σε €9,4 εκ., επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της Εταιρείας να ασκεί κερδοφόρες διεθνείς δραστηριότητες.

κέρδη προ φόρων της Εθνικής Ασφαλιστικής, χωρίς να ληφθεί υπόψη το παραπάνω όφελος, ανήλθαν σε €38,4 εκ., αυξημένα τόσο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όσο και σε σχέση με το στόχο των €37,1 εκ. του επιχειρησιακού σχεδίου της.

Η συνεχιζόμενη υγιής κερδοφορία, σε συνδυασμό με τις θετικές αποτιμήσεις του χαρτοφυλακίου ομολόγων της Εταιρείας και ειδικά των ομολόγων εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου, συνέβαλαν στη θεαματική βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας, ο οποίος κατά την 30.06.2017 ανήλθε σε 208% (31.12.2016: 170%). Χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων και προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, ο δείκτης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας ανήλθε σε 128% (31.12.2016: 86%).

Επιπλέον της αύξησης της κερδοφορίας και της περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης της (Φερεγγυότητα ΙΙ), η Εταιρεία κατά το Α’ εξάμηνο του 2017 σημείωσε και άνοδο κατά 15,6%, της παραγωγής, η οποία συνολικά ανήλθε σε €306,5 εκ. (Α΄ εξάμηνο 2016: €265,2 εκ.).

Ειδικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής αυξήθηκαν κατά 30,0% σε €223,4 εκ. (Α΄ εξάμηνο 2016: €171,9 εκ.), ενισχυμένα κυρίως λόγω του νέου προϊόντος Ζωής εφάπαξ ασφαλίστρου «Εθνική Εφάπαξ +» αλλά και των επιτυχημένων ενεργειών των δικτύων πρόσκτησης εργασιών της Εταιρίας.

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων κατά το Α’ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε €83,1 εκ. (Α΄ εξάμηνο 2016: €93,3 εκ.), με τη μείωση κατά 10,9% να αποδίδεται στη μείωση του μέσου ασφαλίστρου κυρίως των κλάδων Αυτοκινήτου και Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Οι θετικές επιδόσεις καταδεικνύουν την προσήλωση του προσωπικού και των συνεργατών της Εταιρίας στη διαρκή παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους και στην επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου, η οποία παραμένει ανεπηρέαστη και ανεξάρτητη από τις διαδικασίες αλλαγής του βασικού μετόχου της Εταιρείας.

Παράλληλα με τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, η Εταιρεία συνεχίζει εμπράκτως την κοινωνική συνεισφορά της, ενισχύοντας οικονομικά μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως ο “Coeurs pour Τous Hellas”, ο οποίος αναλαμβάνει τα νοσήλια για άπορα και ανασφάλιστα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια και παρέχοντας συνεχή στήριξη στον πολιτισμό. Μεταξύ άλλων, η Εθνική Ασφαλιστική ανέλαβε τη χορηγία μιας πραγματικά ιστορικής συναυλίας αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, με τίτλο «Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη», τιμώντας με τον τρόπο αυτό έναν από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες.

Προηγούμενο άρθροΜεταπτυχιακό στη «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων – Risk Management» από το ΕΚΠΑ
Επόμενο άρθροInterlife: Αύξηση παραγωγής και κερδοφορίας το α’ εξάμηνο