Εθελοντικά μέτρα προστασίας για τις εφαρμογές ΙΑ ζητούν οι ασφαλιστές

1385


Η Insurance Europe δημοσίευσε σήμερα την απάντησή της στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ηθικές και νομικές απαιτήσεις για την αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη (AI) στην ΕΕ.

Οι ασφαλιστές χρησιμοποιούν ήδη AI για να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση πελατών, να αυξήσουν την αποδοτικότητα, να σχηματίσουν καλύτερη εικόνα για τις ανάγκες των πελατών τους  και να αποτρέψουν δόλιες συναλλαγές. Οι πελάτες αγκαλιάζουν αυτήν την καινοτομία στον κλάδο της ασφάλισης, καθώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και καθιστά τις αλληλεπιδράσεις τους με τους ασφαλιστές πιο εύκολες.

Όπως επισημαίνεται στις συστάσεις πολιτικής της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη, η ανάπτυξη και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης καλύπτεται ήδη από ένα ευρύ φάσμα υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ, όπως η σχετική με τα θεμελιώδη δικαιώματα, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, καθώς και από νομοθεσία που αφορά την ασφάλεια προϊόντων και την ευθύνη. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία συμπληρώνεται περαιτέρω από τα εθνικά και τομεακά ρυθμιστικά πλαίσια.

Σύμφωνα με την Insurance Europe, προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και να αποφευχθεί ο περιορισμός των καινοτόμων τεχνολογιών από πρόωρες ρυθμίσεις, πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί η δεοντολογική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μέσω εθελοντικών και / ή μη νομοθετικών μέσων όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι εθελοντικές πιστοποιήσεις έχουν παραδοσιακά αποδειχθεί αποτελεσματικά μέσα για τη διασφάλιση υψηλών και διαφανών προτύπων (π.χ. στον τομέα της ασφάλειας ΙΤ).

Επιπλέον, μια προσέγγιση που εστιάζει κυρίως σε εθελοντικά μέσα (π.χ. κώδικες δεοντολογίας ή κατευθυντήριες γραμμές που έχουν αναπτυχθεί από την αγορά) παραμένει συμβατή με την επιλογή εισαγωγής νομοθετικών μέσων που θα περιέχουν υποχρεωτικές απαιτήσεις για ορισμένες συγκεκριμένες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί –τονίζει η Insurance Europe– ότι κάθε νομοθετικό μέσο της ΕΕ θα είναι οριζόντιο, αναλογικό και βασισμένο στον κίνδυνο, και θα περιορίζεται μόνο σε εφαρμογές «υψηλού κινδύνου» που καθορίζονται βάσει σαφών κριτηρίων. Η συμπερίληψη στο πεδίο τέτοιων απαιτήσεων κοινών διαδικασιών αυτοματισμού χαμηλού κινδύνου, ή εφαρμογών που θέτουν σε λίγο ή καθόλου κίνδυνο τα δικαιώματα των πελατών θα εμπόδιζε την καινοτομία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, θα οδηγούσε σε πρόσθετο κόστος και θα δημιουργούσε δυσανάλογο βάρος σε σχέση με τον χαμηλό κίνδυνο που ενέχουν.

Προηγούμενο άρθροMultitasking και παραγωγικότητα
Επόμενο άρθροΟ Παναγιώτης Λελεδάκης πρώτος παγκόσμιος πρεσβευτής του Life Happens