Έσοδα από ασφάλιστρα €9,5 δις για τον Όμιλο Groupama το α’ 6μηνο 2019

14749
Groupama
  • Αύξηση των ασφαλίστρων στον κλάδο Περιουσίας και Ατυχημάτων (+1,1%) και Ζωής και Υγείας (+1,0%), για τoν όμιλο Groupama.

  • Οι επιδόσεις του ομίλου καταγράφουν αύξηση στη Γαλλία (+1,9%) και μείωση στις διεθνείς αγορές (-3,9%).

  • Λειτουργικά έσοδα από ασφάλειες: €224 εκατ.

  • Combined Ratio Ασφαλίσεων Περιουσίας: 97,9%,

  • Δείκτης φερεγγυότητας: 152%

 

Στις 30 Ιουνίου 2019, τα ενοποιημένα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες της Groupama ανήλθαν σε €9,5 δισ., αυξημένα κατά +1,0% από το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Η επιχειρηματική δραστηριότητα σημείωσε αύξηση στους κλάδους Περιουσίας και Ατυχημάτων (+1,1%), όπου ο Όμιλος είχε έσοδα από ασφάλιστρα ύψους €5,3 δισ. και στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας (+1,0%), όπου τα έσοδα από ασφάλιστρα ανήλθαν σε €4,1 δισ.

Τα έσοδα από ασφάλιστρα στη Γαλλία ανήλθαν σε €8,2 δισ., αυξημένα κατά +1,9% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2018. Στην ασφάλιση Περιουσίας και Ατυχημάτων, τα έσοδα από ασφάλιστρα ανήλθαν σε €4,3 δισ. Οι ασφαλίσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες αυξήθηκαν κατά 1,5% σε €2,557 εκατ., λόγω της αύξησης της ασφάλισης κατοικίας (+2,4%, στα €835 εκατ.) και της ασφάλισης οχημάτων (+1,1%, στα €1,174 εκατ.). Οι εξειδικευμένες θυγατρικές του Ομίλου συνέχισαν να αναπτύσσονται, ιδιαίτερα η εταιρεία βοήθειας (+15,5%).

Στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, τα έσοδα από ασφάλιστρα ανήλθαν σε €3,8 δισ., αυξημένα κατά +1,8% από το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η αύξηση προήλθε από τις ασφαλίσεις υγείας, με τα ασφάλιστρα αυξημένα κατά +5,3%. σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, κυρίως λόγω των ομαδικών. Τα έσοδα από ασφάλιστρα ζωής και κεφαλαιοποίησης του Ομίλου στη Γαλλία μειώθηκαν κατά 4,0%, κυρίως λόγω της μείωσης των επιμέρους αποταμιευτικών/συνταξιοδοτικών (-18,4%).

Διεθνείς εργασίες

Τα έσοδα από ασφάλιστρα των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου ανήλθαν σε €1,2 δισ. στις 30 Ιουνίου 2019, μειωμένα κατά 3,9% σε σταθερές τιμές και σε συναλλαγματικές ισοτιμίες σε σύγκριση με την 30ή Ιουνίου 2018. Η μεταβολή αυτή οφειλόταν κυρίως στη μείωση της δραστηριότητας της ιταλικής θυγατρικής.

Τα έσοδα από ασφάλιστρα Περιουσίας ανήλθαν σε €855 εκατ., σημειώνοντας μείωση 2,9% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Η μεταβολή σχετίζεται κυρίως με την πτώση της ασφάλισης αυτοκινήτων (-6,9%). Στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας τα ασφάλιστρα έφτασαν τα €364 εκατ., μειωμένα κατά 6,2%.

Οικονομικά Αποτελέσματα

Τα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €185 εκατ. στο α’ εξάμηνο του έτους σε σύγκριση με €217 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2018. Περιλαμβάνονται λειτουργικά έσοδα από ασφάλειες €224 εκατ.

Στην ασφάλιση Περιουσίας και Ατυχημάτων τα καθαρά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε €69 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2019, σε σύγκριση με €86 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2018.

Στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας, τα λειτουργικά έσοδα ήταν σταθερά σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο στα + €154 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2019.

Τα λειτουργικά κέρδη από τραπεζικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €15 εκατ. και οι Holding δραστηριότητες  του ομίλου σημείωσαν ζημία ύψους €54 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2019.

Συνολικά, τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €106 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Προηγούμενο άρθρο$3,5-6,5 δις οι ασφαλισμένες ζημιές από τον τυφώνα Dorian, σύμφωνα με την RMS
Επόμενο άρθροH Interamerican ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης