Τι αποκαλύπτει έρευνα της Insurance Europe για το Solvency II

1867
Andreas_Brandstetter Insurance Europe
Ο Πρόεδρος της Insurance Europe, κ. Andreas Brandstetter
  • Το Solvency II προσφέρει οφέλη, αλλά αποτρέπει τις μακροπρόθεσμες δραστηριότητες

  • Οι αναθεωρήσεις του 2018 και του 2020 θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον υπερβολικά συντηρητικό χαρακτήρα του πλαισίου

Έρευνα μεταξύ ασφαλιστών από όλη την Ευρώπη έδειξε ότι πάνω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων αξιολόγησαν ως θετικά τα αποτελέσματα του Solvency II του 2016 σε σχέση με τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.

Ωστόσο, το 58% των ερωτηθέντων, που προσφέρουν προϊόντα μακροπρόθεσμης αποταμίευσης με εγγυήσεις, ανέφερε ότι το Solvency II είχε αρνητικό αντίκτυπο στα προϊόντα αυτά. Το 48% δήλωσε ότι Solvency II τους έχει οδηγήσει να επενδύουν λιγότερα από τα βέλτιστα ποσά σε μετοχές, μακροπρόθεσμα ομόλογα και ιδιωτικές τοποθετήσεις ή μη αξιολογηθέντα χρέη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δίνουν περαιτέρω στοιχεία ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες υπόκεινται σε πιέσεις για τη μετατόπιση του κινδύνου στους πελάτες και την απομάκρυνση από μακροπρόθεσμα εγγυημένα προϊόντα αποταμίευσης καθώς και ότι το Solvency II επηρεάζει την ικανότητα των ασφαλιστών να επενδύουν μακροπρόθεσμα στην οικονομία σε μια εποχή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΕ.

Σε διάσκεψη στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Insurance Europe, κ. Andreas Brandstetter, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του UNIQA Insurance Group, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν τα αιτήματα των ασφαλιστικών εταιρειών για βελτιώσεις στο Solvency II.

«Η αναθεώρηση του Solvency II  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 πρέπει να αντιμετωπίσει τον υπερβολικά συντηρητικό χαρακτήρα του κανονισμού και το γεγονός ότι αντιμετωπίζει τους ασφαλιστές σαν να ήταν βραχυπρόθεσμοι επενδυτές όταν είναι στην πραγματικότητα κυρίως μακροπρόθεσμοι επενδυτές», ανέφερε ο Brandstetter.

Εκφράζοντας τη σταθερή υποστήριξη του ασφαλιστικού κλάδου στο περίπλοκο καθεστώς Solvency II το οποίο βασίζεται στον κίνδυνο, ο Brandstetter εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις που έχει ήδη επιφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο, αναγνωρίζοντας τις επενδύσεις υποδομής ως χωριστή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων αλλά και την άρση των φραγμών στις τυποποιημένες διαφανείς τιτλοποιήσεις.

Ζήτησε να αντιμετωπιστούν και κάποια επιπλέον ζητήματα στην τρέχουσα αναθεώρηση του Solvency II του 2018. Σε αυτά περιλαμβάνονται η μείωση του κόστους κεφαλαίου στο περιθώριο κινδύνου, το οποίο απαιτεί από όλους τους ασφαλιστές να παρακρατούν επιπλέον κεφάλαια που στην πράξη μπορούν να χρειαστούν μόνο στις πολύ σπάνιες περιπτώσεις χρεοκοπίας.

Ο Brandstetter δήλωσε ότι το περιθώριο κινδύνου Solvency II στερεί επί του παρόντος κεφάλαια ύψους άνω των 200 δισ. ευρώ από τους ισολογισμούς των ασφαλιστών, τα οποία θα μπορούσαν να τεθούν σε παραγωγική χρήση.

Ζήτησε επίσης τη μείωση της βαθμονόμησης των μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε μετοχές, η οποία βασίζεται επί του παρόντος στον κίνδυνο συναλλαγών και δημιουργεί εμπόδιο για μεγαλύτερες επενδύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Η έρευνα της Insurance Europe διεξήχθη τον Μάιο του 2018 και κάλυψε 87 ασφαλιστές από 17 αγορές της ΕΕ.
    • Οι (αντ)ασφαλιστές της ΕΕ διέπονται από το ρυθμιστικό καθεστώς Solvency II από τον Ιανουάριο του 2016. Στην οδηγία ενσωματώθηκαν δύο σημαντικές αναθεωρήσεις: μία μέχρι το τέλος του 2018, η οποία επικεντρώνεται στις απλουστεύσεις και στον καθορισμό των τεχνικών θεμάτων και μία μέχρι το τέλος toy 2020, επιτρέποντας ευρύτερες, πιο θεμελιώδεις αλλαγές.
Προηγούμενο άρθροEasy BnB: Η ασφάλεια βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτων από την ΟΡΙΖΩΝ
Επόμενο άρθροΠρόταση εξαγοράς του Υγεία από την Γ. Αποστολόπουλος Εταιρία Συμμετοχών