Διαμεσολαβούντες

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ: Δυναμική παρουσία στις oμαδικές ασφαλίσεις

Σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ομαδικών ασφαλιστήριων συμβολαίων σημείωσε κατά τη διάρκεια του 2016 η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α., μια από τις κορυφαίες εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια ασφάλιση με ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις, αλλά και τους εργαζόμενους, κυρίως στο πλαίσιο των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, καθώς προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και οφέλη για όλους.

Η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. συνεργάζεται με το σύνολο σχεδόν της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τις συγκεκριμένες ασφαλίσεις. Ο αριθμός των Ομίλων που επέλεξαν την εταιρεία για τα ομαδικά συμβόλαια ζωής και υγείας τους αυξήθηκε το 2016 κατά 77%, ενώ κατά 66% αυξήθηκε ο αριθμός των Ομίλων που επέλεξαν την ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα των εργαζομένων τους.

Όσον αφορά τα προγράμματα υγείας, το σύνολο των άμεσα ασφαλιζόμενων ατόμων στα προγράμματα υγείας ανήλθε σε 13.925 άτομα, τα εξαρτώμενα μέλη ξεπέρασαν τα 19.000, ενώ τα μικτά ασφάλιστρα κατέγραψαν σημαντική αύξηση με πάνω από €14,8 εκατ. Στα συνταξιοδοτικά προγράμματα ο συνολικός αριθμός ασφαλιζόμενων διαμορφώθηκε στα 10.830 άτομα και τα συνολικά μικτά ασφάλιστρα στα €11,5 εκατ.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. κα Άννυ Τρύφων, δήλωσε σχετικά: «Η μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. στα ομαδικά συμβόλαια μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους πελάτες τις βέλτιστες λύσεις οι οποίες προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες κάθε επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να παραμένουν ανταγωνιστικές σε όλα τα επίπεδα και παράλληλα να παρέχουν καλύψεις αξίας στους εργαζόμενους τους, δημιουργώντας εκείνες τις συνθήκες που θα ευνοήσουν τη βιωσιμότητα τους. Προετοιμαζόμαστε κατάλληλα σχεδιάζοντας καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες  ώστε και το 2017 να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους, μέσα από τα συγκεκριμένα προγράμματα ασφαλίσεων».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας