Διαμεσολαβούντες

Επιτέλους εξετάσεις για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές!

Το Πρόγραμμα εξετάσεων έτους 2019 για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά το έτος 2019, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/2/8.1.2019) θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

 

Ημερομηνία Τόπος Πιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων
Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019 Αθήνα Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019 Θεσσαλονίκη Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 13 Aπριλίου 2019 Αθήνα Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 14 Aπριλίου 2019 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019 Θεσσαλονίκη Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019 Αθήνα Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019 Θεσσαλονίκη Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2019 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019 Αθήνα Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019 Θεσσαλονίκη Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

e-mail: [email protected]

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας