Επικουρικό Κεφάλαιο: Αύξηση ζημιών λόγω ανακλήσεων

400

Επικουρικό Κεφάλαιο: Αύξηση ζημιών λόγω ανακλήσεων

Αύξηση των αναγγελθεισών ζημιών, κυρίως λόγω των ανακλήσεων, με παράλληλη αύξηση των επανεισπράξεων και μείωση  των καταβληθεισών αποζημιώσεων ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των στατιστικών στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα το Επικουρικό Κεφάλαιο και αφορούν στο 9μηνο του 2013.

Πιο συγκεκριμένα, στο 9μηνο του 2013, σημειώθηκε αύξηση των αναγγελθεισών ζημιών του Λογαριασμού Αρωγής, λόγω της ανάκλησης της εταιρείας EVIMA. Ειδικότερα, συνολικά αναγγέλθηκαν 34.331 ζημιές, εκ των οποίων οι 31.128 αφορούσαν το Λογαριασμό Αρωγής (792 το 9μηνο του 2012), 3.147 ανασφάλιστα οχήματα (3.622 το 9μηνο του 2012), 50 άγνωστα οχήματα (75 το 9μηνο του 2012) και 6 ενεργές εταιρείες (21 το 9μηνο του 2012).  Στο διάστημα αυτό δεν υπήρξε καμία αναγγελία που να αφορά ζημιά εκ προθέσεως, κατά το περσινό 9μηνο είχαμε 11 περιπτώσεις.

Αυξημένα, κατά 4,90% ήταν και τα ποσά που επανεισπράχθηκαν από το Επικουρικό Κεφάλαιο κατά το 9μηνο του 2013, αλλά αυτά αφορούσαν μικρότερο πλήθος ζημιώ,ν σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (929, έναντι 962). Πιο συγκεκριμένα, οι επανεισπράξεις  ανήλθαν σε €1.129.874,22, έναντι €1.077.089,60 το 9μηνο του 2012, με το μηνιαίο μέσο όρο να φτάνει τα 1.216,23, έναντι 1.119,64 το 9μηνο του 2012.

Μειωμένες κατά 22,62% ήταν οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στο 9μηνο του 2013, αλλά και το πλήθος των καταβολών σε σχέση με το 9μηνο του 2012 (-9,48%). Πιο συγκεκριμένα, οι καταβληθείσες αποζημιώσεις ανήλθαν σε €40, 6 εκατ. που αντιστοιχούν σε 5.947 περιπτώσεις (περιλαμβάνονται και ζημιές εκ προθέσεως), έναντι 52 εκατ. περίπου 9μηνο του 2012 για 7.186 περιπτώσεις. Το 84,75% των αποζημιώσεων αφορά στο Λογαριασμό Αρωγής, το 13,39% καταβολές σε δικαιούχους αποζημίωσης από ανασφάλιστα οχήματα και μόλις το 2,99% καταβολές σε δικαιούχους από ζημιές που προκλήθηκαν από άγνωστα οχήματα.

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν για ζημιές από άγνωστα οχήματα ανήλθαν σε € 1.428.303,88 (32 περιπτώσεις), τα 4.748.475,90 (1.407 περιπτώσεις) αφορούν ζημιές από ανασφάλιστα οχήματα, ενώ τα €34. 387.871,79 αφορούν ζημιές που έχουν να κάνουν με τις εταιρείες των οποίων η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε (4.505 περιπτώσεις).

Ειδικά όσον αφορά το Λογαριασμό Αρωγής,  αξίζει να σημειωθεί, ότι για το διάστημα από 1/7/2013 έως 30/9/2013 καταβλήθηκαν συνολικά αποζημιώσεις ύψους 8.737.618,88 που αφορούσαν 1.393 περιπτώσεις, το κόστος διακανονισμού των οποίων ανήλθε στις €355.770,48.

Τέλος, όσον αφορά τις εταιρείες EVIMA  και Διεθνής Ένωση, η άδεια λειτουργίας των οποίων ανακλήθηκε  πρόσφατα, σ το διάστημα από 1/7/2013 έως 30/9/2013, για την EVIMA καταβλήθηκαν ασφαλιστικές αποζημιώσεις ύψους €674.247,21, που αφορούσαν 679 περιπτώσεις με το κόστος διακανονισμού τους να ανέρχεται σε € 43.655,48. Για τη Διεθνή Ένωση καταβλήθηκαν σε 225 περιπτώσεις ασφαλιστικές αποζημιώσεις ύψους €220.710,05, ενώ το κόστος του διακανονισμού τους ανήλθε στις €4.985,26.

Προηγούμενο άρθροMetLife Alico: Περιφερειακό Συνέδριο Πωλήσεων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Επόμενο άρθροΠαγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας