Διεθνή

Επιφυλακτικοί οι ασφαλιστές ως προς την αναγκαιότητα νόμου για την ασφαλιστική εξυγίανση

Ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις που συμφωνήθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου από τους συννομοθέτες της ΕΕ –το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο– ως προς την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Ιnsurance Recovery and Resolution Directive – IRRD). Ωστόσο, η Insurance Europe συνεχίζει να αμφισβητεί την ανάγκη για μια τόσο διευρυμένη νομοθετική ρύθμιση, δεδομένης της υφιστάμενης νομοθεσίας και των εγγυήσεων που υπάρχουν.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στην περαιτέρω αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τον ασφαλιστικό κλάδο και δίνει πρόσθετες εξουσίες στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Η IRRD θα δημιουργήσει σημαντικές πρόσθετες λειτουργικές επιβαρύνσεις για πολλές εταιρείες και απαιτεί τη σύσταση αρχών εξυγίανσης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Παρέχει, επίσης, νέες εξουσίες στις αρχές αυτές και στις υφιστάμενες εποπτικές αρχές να παρεμβαίνουν στις δραστηριότητες μιας εταιρείας, ακόμη και όταν αυτή πληροί όλες τις διευρυμένες απαιτήσεις του Solvency II.

Ο κ. Angus Scorgie, επικεφαλής της Insurance Europe για την προληπτική ρύθμιση, τις διεθνείς υποθέσεις και τις αντασφαλίσεις, σημείωσε: «Ο ασφαλιστικός κλάδος συμμερίζεται τον στόχο της οδηγίας να εξασφαλίσει πολύ υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουμε επιφυλακτικοί ως προς την προστιθέμενη αξία της οδηγίας, διότι η οδηγία Solvency II διασφαλίζει ήδη ότι οι ασφαλισμένοι είναι πολύ καλά προστατευμένοι και οι εποπτικές αρχές έχουν τις εξουσίες να αντιμετωπίσουν τους περιορισμένους κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που παρουσιάζει ο ασφαλιστικός τομέας. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε το κόστος και τις επιβαρύνσεις που θα προσθέσει στις εταιρείες κατά το επόμενο στάδιο των τεχνικών συζητήσεων».

Η Insurance Europe έχει ήδη ζητήσει διαβεβαιώσεις ότι η IRRD δεν θα υπερβαίνει τα διεθνή πρότυπα και δεν θα δημιουργεί περιττές επιβαρύνσεις στον κλάδο.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας