Διαμεσολαβούντες

Επαναπιστοποίηση: Ικανοποιημένοι με τις διευκρινίσεις οι ασφαλιστές, αλλά…

Ανακούφιση, έστω και μερική, προκάλεσαν στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές οι διευκρινίσεις που έδωσε η ΔΕΙΑ σχετικά με την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, αφού δεν χρειάζεται μέχρι το τέλος του 2015 να διαθέτουν πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων 15 ωρών.
Ωστόσο, όπως προκύπτει από εγκύκλιο της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος, με την οποία ενημερώνει τα μέλη της για τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από την ΔΕΙΑ, παραμένουν σε …θέσεις μάχης, αφού αρκετά είναι τα ζητήματα που μένουν εκκρεμή.

Στην εγκύκλιο που απεστάλη στις 26 Νοεμβρίου αναφέρονται τα εξής:

 

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη εγκύκλιο μας παρακολουθούμε στενά το θέμα της Επαναπιστοποίησης που περιγράφεται στην Πράξη της ΤτΕ (45/21-11-2014).

Έχουμε κατ’ επανάληψη σημειώσει τα προβλήματα που παρουσιάζει η εφαρμογή της Πράξης αυτής και τα θέματα που χρειάζεται να διευκρινιστούν. Μεταξύ αυτών, το θέμα της Εκπαίδευσης εντός του 2015.
Έτσι κατόπιν συνεχούς και επίμονης επικοινωνίας μας με την Ε.Α.Ε.Ε. και με τη Δ.Ε.Ι.Α., μπορούμε σήμερα να ανακοινώσουμε ότι εδόθησαν σχετικές διευκρινήσεις:

1. Τα Επιμελητήρια δεν νομιμοποιούνται να ζητούν πιστοποιητικά για τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων των 15 ωρών εντός του 2015.

2. Η Δ.Ε.Ι.Α. θα αποστείλει επιστολή στα Επιμελητήρια διευκρινίζοντας ότι δεν απαιτείται πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων 15 ωρών κατανεμημένων ισομερώς στους 3 τομείς μέχρι τις 31/12/2015.

3. Ο έλεγχος των πιστοποιητικών επιτυχούς παρακολούθησης 75 ωρών σεμιναρίων θα γίνει από τα Επιμελητήρια μετά τη λήξη της 5ετίας, δηλαδή εντός του Δεκεμβρίου του 2019 στο βαθμό που αφορά Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές ήδη ενεργούς κατά τη θέση σε ισχύ της Πράξης 45/21-11-2014, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 12/12/2014.

4. Η κατά το δυνατόν ισομερής κατανομή των 75 ωρών εντός της πενταετίας, με ισομερή κατανομή των τριών τομέων γνώσεων, σημαίνει κατά τη Δ.Ε.Ι.Α. προτεραιότητα τόσο για τους Φορείς Εκπαίδευσης όσο και για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές για πραγματοποίηση 15 ωρών τουλάχιστον ανά έτος. Αποκλίσεις επ’ αυτού μπορούν να δικαιολογηθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

5. Ειδικά για το έτος 2015 οι αναλογούσες 15 ώρες μπορούν να ολοκληρωθούν εντός του 2016 λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων.
Με βάση την παραπάνω ενημέρωση, δόθηκε προς το παρόν μία πρώτη λύση στο ζήτημα του χρόνου για το έτος 2015.

Τα υπόλοιπα ζητήματα παραμένουν εκκρεμή και θα τεθούν στην συνάντηση που έχει ορισθεί ήδη με την Δ.Ε.Ι.Α. 

Το ΔΣ της ΕΕΑΕ

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας