Οι Αριθμοί

Επαναλαμβανόμενα κέρδη €21,1 εκατ. και υψηλή φερεγγυότητα για την Interamerican, το 2016

Τη σταθερότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων της κατά την τελευταία πενταετία, παρά τις δύσκολες συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος, επιβεβαιώνει η Interamerican. Η εταιρεία παρουσίασε επαναλαμβανόμενα (λειτουργικά) κέρδη 21,1 εκατ. ευρώ κατά το 2016, έναντι 25,8 εκατ. κατά το 2015. Τα κέρδη προ φόρων επηρεάστηκαν από τη μεταβολή του αποθέματος των κλάδων Ζωής και Υγείας (-15,6 εκατ.) του ελέγχου επάρκειας, λόγω αλλαγής της μεθοδολογίας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΙΟΡΑ. Με αυτό το δεδομένο, τα κέρδη προ φόρων έφθασαν στα 5,5 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό φερεγγυότητας της Interamerican κατά Solvency II, για τις εταιρείες Ζημιών, Ζωής και Βοήθειας, υπερκαλύπτει το επίπεδο που ορίζει η ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς και το υψηλότερο επίπεδο που απαιτείται από την εσωτερική πολιτική κεφαλαιακής επάρκειας. Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν, είναι αυτά που υπέβαλε η εταιρεία στους μετόχους της, στους οποίους απέδωσε κατά το 2016 για πρώτη φορά μέρισμα 14,93 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της παραγωγής της Interamerican στις ασφαλιστικές δραστηριότητες διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά μεγέθη, με αύξηση της παραγωγής στους κλάδους Υγείας και Ομαδικών ασφαλίσεων, καθώς και των Γενικών ασφαλίσεων εκτός του κλάδου Αυτοκινήτων. Τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του 2016 έφθασαν στα 329 εκατ. ευρώ, έναντι 341 εκατ. κατά το 2015. Είναι αξιοσημείωτο ότι, αντισταθμιστικά στην πίεση των ασφαλίστρων του κλάδου Αυτοκινήτων, η εταιρεία αύξησε πέρυσι το πλήθος των συμβολαίων κατά 10,9%. Στον κλάδο Ζωής, ωστόσο, η πολιτική ελαχιστοποίησης της έκθεσης σε κεφαλαιακούς κινδύνους σε συνδυασμό με τα capital controls που επηρέασαν την πώληση προϊόντων τύπου unit linked, επέφερε μείωση της παραγωγής. Η Interamerican αύξησε το πελατολόγιό της πέρυσι, συνολικά, κατά 35.000 πελάτες (αύξηση 5,7%) και οι ασφαλισμένοι της ανέρχονται, πλέον, σε 962.322.

Η περαιτέρω πρόοδος στην ψηφιοποίηση, τις διαδικασίες και τον εξορθολογιστικό έλεγχο των δαπανών των ασφαλιστικών εταιρειών συνέβαλε στη διατήρηση των λειτουργικών εξόδων κατά το 2016 στα 52 εκατ. ευρώ -όσα και τα έξοδα κατά το 2015- χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες πρόσκτησης εργασιών. Ο δείκτης ζημιών της εταιρείας βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο στις Γενικές ασφαλίσεις φθάνοντας στο 50%, χάρις στις καλές συνεργασίες με παρόχους, την αποτελεσματική διαχείριση ζημιών, την παραμετρική τιμολόγηση και το underwriting, ενώ στις ασφαλίσεις Υγείας (73%) επιβαρύνθηκε σχετικά με το 2015 από μεγάλες αποζημιώσεις για σοβαρές ασθένειες και τον πληθωρισμό στο κόστος ιατρικών υπηρεσιών.

Η Interamerican κατέβαλε, κατά το 2016, συνολικά 178,9 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις και ανταποκρίθηκε σε 431.000 περιπτώσεις με παροχή οδικής και άμεσης ιατρικής (προσωπικής) βοήθειας. Κατά μέσο όρο, σε καθημερινή βάση 2.130 πελάτες έλαβαν αποζημίωση ή υπηρεσία βοήθειας. Οι πρόσφατες έρευνες ικανοποίησης πελατών έδωσαν ικανοποίηση συνολική 84% από την Interamerican και 91% από την Anytime.

interamerican αποτελέσματα 2016

Η στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2017

Η Interamerican συνεχίζει σταθερά να κατευθύνει τις αναπτυξιακές επιλογές και δραστηριότητές της πάνω σε τρεις άξονες:

• της ψηφιοποίησης, με στόχο να είναι έως το 2020 ο απόλυτος “ψηφιακός ασφαλιστής” της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς,

• της καινοτομίας, συνεχίζοντας την εφαρμογή νέων ιδεών σε λειτουργίες και προϊόντα, • της μεθοδολογίας “Lean”, η εφαρμογή της οποίας οδηγεί σε κουλτούρα και πρακτικές που αποδίδουν αξία στην εταιρεία, τους πελάτες, τους εργαζόμενους και συνεργάτες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Interamerican ενισχύει ιδιαίτερα την πολυκαναλική διανομή της με τη συνέχιση της υλοποίησης του σχεδίου “Genesis” για την ανάπτυξη του εταιρικού δικτύου πωλήσεων Αgency -πέρυσι, εισήγαγε 631 νέους πιστοποιημένους συνεργάτες-και την αύξηση της απόδοσής του με εστίαση στον κλάδο Υγείας. Επίσης, η εταιρεία επενδύει στην ενίσχυση του δικτύου των συνεργαζομένων Brokers και την αύξηση της απόδοσής τους στους κλάδους των Γενικών ασφαλίσεων, καθώς και στο επόμενο βήμα της Anytime, με την είσοδό της προσεχώς στην αγορά της Κύπρου και με εφαρμογές τηλεματικής που της δίνουν προβάδισμα στον κλάδο Αυτοκινήτων. Η Anytime έφθασε στα 292.000 συμβόλαια κατά το 2016, επιτυγχάνοντας αύξηση κατά 13,1%.

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican, δήλωσε για τον προσανατολισμό της εταιρείας: «Είχαμε πέρυσι μία επιτυχημένη χρονιά, έχοντας συνδυάσει υψηλή κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, απόδοση μερίσματος στους μετόχους και αύξηση του πελατολογίου μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια μία πορεία οργανικής ανάπτυξης με προοπτική σε βάθος χρόνου, με βασικά χαρακτηριστικά την προσαρμογή στο ευμετάβλητο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και τη δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Υιοθετούμε την ψηφιακή τεχνολογία αιχμής σε κάθε τομέα και δραστηριότητα και προχωρούμε στην εισαγωγή νέας αντίληψης στην οργανωτική δομή, την διοίκηση και τον τρόπο εργασίας, με πρωτοποριακές μεθόδους και ιδέες που βασίζονται στη συμμετοχικότητα στελεχών και εργαζομένων. Στόχο μας αποτελεί η διατήρηση σταθερής λειτουργικής κερδοφορίας και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, προς όφελος του πελάτη. Ο χάρτης της αγοράς κατά την επόμενη ημέρα θα ανασχεδιαστεί με δημιουργικές ανατροπές που θα υπηρετούν τις ασφαλιστικές ανάγκες πιο αποτελεσματικά και με μικρότερο κόστος, ενισχύοντας την αξιοπιστία του κλάδου. Σε αυτά τα σημεία, η Interamerican κατά τα τελευταία χρόνια είναι και θα συνεχίσει να είναι πρωτοπόρος, θα είμαστε ανοικτοί σε κάθε αναγκαία αλλαγή».

Κατά τη συνέντευξη Τύπου της εταιρείας, τονίστηκαν οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στο ΙΤ και σε υποδομές -ανακοινώθηκε και η λειτουργία δεύτερου ιδιόκτητου πολυϊατρείου Medifirst στα βόρεια προάστια κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους-, το έμπρακτο ενδιαφέρον για την υποστήριξη και ανάδειξη των ανθρωπίνων πόρων στη διοίκηση και τις πωλήσεις (48 επιπλέον θέσεις εργασίας στο ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων και εισαγωγή 631 νέων συνεργατών αντιστοίχως) και ακόμη, η πρωτοποριακή για την ασφαλιστική αγορά τοποθέτηση της Interamerican στα κρίσιμα ζητήματα και τις προτεραιότητες που αναδεικνύονται για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, στη βάση της εταιρικής υπευθυνότητας.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας