Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση Α. 1014, σχετικά με τη χορήγηση της μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, σύμφωνα με την παρ. 7Ζ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287).

Στην Απόφαση, την οποία συνυπογράφουν ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ.κ. Χάρης Θεοχάρης και Γεώργιος Πιτσιλής, ορίζεται ότι ειδικά για το έτος 2024 οι αιτήσεις και οι τυχόν τροποποιήσεις και διορθώσεις αυτών υποβάλλονται το αργότερο έως 22/2/2024 και ότι η επιβεβαίωση των στοιχείων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις  πραγματοποιείται το αργότερο έως 11/3/2024.

Η αίτηση για τη χορήγηση της μείωσης υποβάλλεται από τον φορολογούμενο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Α.Α.Δ.Ε. με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISNET,στην οποία επιλέγει τον/τους ΑΤΑΚ που αντιστοιχεί/-ούν στην ασφαλισμένη κατοικία και τον/τους συσχετίζει με τον αριθμό του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στην ίδια κατοικία αντιστοιχούν περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια της ίδιας ή διαφορετικής ασφαλιστικής επιχείρησης ή ανανεώσεις ή τροποποιήσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε αριθμό συμβολαίου.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει περισσότερες ασφαλισμένες κατοικίες, η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ασφαλισμένη κατοικία.

Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης είναι διαφορετικός από το φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου), καθώς και σε περίπτωση που, εκτός από τον λήπτη της ασφάλισης, έχουν δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία και άλλα φυσικά πρόσωπα (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτου), ο λήπτης της ασφάλισης καταχωρεί στην εφαρμογή myPROPERTY τους ΑΦΜ των ανωτέρω προσώπων, τα οποία ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISNET.

Για τις προϋποθέσεις καθώς και τη διαδικασία χορήγησης της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, δείτε εδώ την Απόφαση Α. 1014.

Διαβάστε επίσης: ΕΑΕΕ: Επισημάνσεις για την ΚΥΑ μείωσης του ΕΝΦΙΑ


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News