Η κα Ελισάβετ Νίκα είναι η Managing Director της Covariance, μιας νέας και πολύ ενδιαφέρουσας start up, που κέρδισε την προσοχή μας για τις πρωτοποριακές λύσεις που δημιουργεί και για τον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης. Αφορμή για τη συνέντευξη που ακολουθεί ήταν η πρόσφατη βράβευση της Covariance από το Elevate Greece ως «Κορυφαία Νεοφυής Επιχείρηση από το Οικοσύστημα». Οι λύσεις που σχεδιάζει η κα Νίκα με την ομάδα της εντάσσονται στο πλαίσιο των ενεργειών για την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της μηχανικής μάθησης, που είναι πλέον απαραίτητες για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι τομείς στους οποίους μπορεί να παρέμβει και να βελτιώσει την απόδοση μιας ασφαλιστικής είναι αρκετοί, ενώ στο κάδρο των πιθανών χρηστών των υπηρεσιών και εφαρμογών της Covariance εντάσσονται και τα γραφεία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Αμαλία Ρουχωτά

Κυρία Νίκα, σε ποιους τομείς ή κλάδους της ασφαλιστικής δραστηριότητας θεωρείτε ότι μπορεί να συνεισφέρει μια εταιρεία όπως η Covariance, προκειμένου να βελτιώσει και να ενισχύσει την απόδοση μιας ασφαλιστικής εταιρείας;

Ε.Ν.: Θα ξεκινούσα λέγοντας πως το κρίσιμο σημείο διαφοροποίησης της Covariance είναι η εις βάθος, συνδυαστική γνώση των κλάδων της ασφάλισης και της υγείας, παράλληλα με τη μακρά εμπειρία και εξειδίκευση των στελεχών μας σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη. Τα συστατικά αυτά είναι που μας επιτρέπουν να δημιουργούμε καινοτομία, εφαρμόσιμη σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μιας ασφαλιστικής εταιρείας.

Μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων δεδομένων των ασφαλιστικών εταιρειών, υποστηρίζουμε την εξαγωγή κρίσιμης πληροφορίας και γνώσης και τη μετατροπή αυτής σε έξυπνα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία δίνουν λύσεις σε τομείς όπως η διαχείριση των απαιτήσεων, ο εντοπισμός υπερχρεώσεων (υπέρ-κοστολογημένων απαιτήσεων), η ανίχνευση και αποτροπή της ασφαλιστικής απάτης, το underwriting καθώς και στη δυνατότητα ανάπτυξης συστημάτων εξατομικευμένων πωλήσεων.

Ειδικά στο σκέλος της ανάλυσης υπερχρεώσεων υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τη μεριά των ασφαλιστικών εταιρειών, και πράγματι η Covariance ανταποκρίνεται σε αυτήν την ανάγκη πολύ δυναμικά, σε μία εποχή κρίσιμη, όπου η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους για τις εταιρείες συνδέεται άρρηκτα με τη βιωσιμότητά τους στο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, ποιες είναι σήμερα οι εφαρμογές τις οποίες έχει ή προετοιμάζει η Covariance και πώς αυτές μπορούν να υποστηρίξουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και το μοντέλο λειτουργίας μιας ασφαλιστικής επιχείρησης;

Ε.Ν.: Είναι μία σημαντική συγκυρία για εμάς στην Covariance, καθώς είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε στις ασφαλιστικές εταιρείες ένα σύνολο από έξυπνα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, και αποτελούν προϊόν της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας μας καθώς και της βαθιάς κατανόησης των αναγκών του ασφαλιστικού κλάδου.

Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν τον έξυπνο, αυτοματοποιημένο και δυναμικό έλεγχο των απαιτήσεων που διαχειρίζονται καθημερινά οι ασφαλιστικές εταιρείες, στοχεύοντας στην προστασία τους από απατηλές και υπερχρεωμένες απαιτήσεις.

To πρώτο πολύ σημαντικό εργαλείο, που θα είναι άμεσα στη διάθεση των ασφαλιστικών εταιρειών, είναι η εφαρμογή που αναπτύξαμε στην Covariance και αφορά στη διαχείριση απαιτήσεων, στον εντοπισμό υπερχρεώσεων (υπέρ-κοστολογημένων απαιτήσεων), και στην ανίχνευση και αποτροπή της ασφαλιστικής απάτης. Το εργαλείο ονομάζεται CΟ Healthcare Cost Assessment Platform και δίνει τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες να αξιολογήσουν άμεσα και δυναμικά τις υποβολές απαιτήσεων από νοσηλείες, πριν αυτές αποζημιωθούν.

To δεύτερο πολύ σημαντικό εργαλείο που έχουμε αναπτύξει, αφορά στην ανίχνευση και αποτροπή της ασφαλιστικής απάτης στον κλάδο αυτοκινήτου. Η CΟ Car Fraud Detection Platform της Covariance προσφέρει στις ασφαλιστικές εταιρείες τη δυνατότητα εντοπισμού ύποπτων περιστατικών ατυχημάτων, αξιοποιώντας τα ιστορικά δεδομένα σε όλο το εύρος τους και εκτελώντας πολύπλοκους ελέγχους με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ενδεικτικά, η πλατφόρμα εκτελεί ελέγχους στα διαθέσιμα δομημένα και μη δεδομένα, όπως για παράδειγμα στις φωτογραφίες ατυχημάτων, και παράλληλα αξιοποιεί την πληροφορία ενός εξειδικευμένου mobile app, το οποίο αναλύει στοιχεία της οδηγικής συμπεριφοράς του ασφαλισμένου, σε πραγματικό χρόνο.

Οι δύο αυτές εφαρμογές έχουν ως κοινή συνιστώσα τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, και των διαθέσιμων δεδομένων, προκειμένου να προστατέψουν τις ασφαλιστικές εταιρείες από απατηλές ή/και υπέρ-κοστολογμένες απαιτήσεις.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι σαφώς και λόγω μεγέθους ικανές να υποστηρίξουν τέτοιου είδους καινοτόμες εφαρμογές. Υπάρχουν επιλογές που μπορούν να προσαρμοστούν και στις ανάγκες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών;

Ε.Ν.: Ακριβώς αυτή η διαπίστωση ώθησε την ομάδα μας να αναπτύξει την πλατφόρμα CO Toolbox. Πρόκειται για ένα καινοτόμο, αυτοματοποιημένο εργαλείο μηχανικής μάθησης, για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα τους αλλά δεν διαθέτουν εξειδικευμένα στελέχη στην ανάλυση ή επαρκείς πόρους για την αγορά μιας σχετικής υπηρεσίας. Η εφαρμογή αυτή πρόκειται να δώσει τη δυνατότητα, να εκδημοκρατίσει όπως ακούμε τελευταία, την ανάλυση και την αξιοποίηση των δεδομένων, για όλους.
Η πλατφόρμα CO Toolbox αναπτύχθηκε αφού διενεργήθηκε μια πλήρης ακτινογραφία των αναγκών της ασφαλιστικής αγοράς και περιέχει εξειδικευμένες εφαρμογές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών, όπου ο χρήστης, με απλό και εύχρηστο τρόπο, μπορεί να λάβει το όφελος της ανάλυσης, μέσω προηγμένων τεχνικών μηχανικής μάθησης, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη σχετικής γνώσης και εμπειρίας. Ο ασφαλιστικός πράκτορας ή μεσίτης απλά χρειάζεται να γνωρίζει τις ανάγκες που επιδιώκει να εξυπηρετήσει. Η πλατφόρμα CO Toolbox αναλαμβάνει τη “βαριά” δουλειά και ο ασφαλιστικός πράκτορας ή μεσίτης απολαμβάνει το όφελος της χρήσης ενός εργαλείου που θα τον υποστηρίξει στη διαδικασία μεγιστοποίησης της κερδοφορίας του.

Η πλατφόρμα CO Toolbox προσφέρει εξαιρετικές νέες δυνατότητες στο επίπεδο της χάραξης στρατηγικής, στη διατήρηση των υφιστάμενων πελατών, στην αύξηση των πωλήσεων στο υφιστάμενο πελατολόγιο καθώς και στην απόκτηση νέων πελατών. Σας αναφέρω ενδεικτικά κάποια από τα πεδία εφαρμογής όπου η σε βάθος ανάλυση των δεδομένων δημιουργεί πλεονέκτημα για έναν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα CO Toolbox, όπως η πρόβλεψη ανανέωσης υφιστάμενου συμβολαίου (Customer Retention), η πρόβλεψη πώλησης νέου συμβολαίου σε υφιστάμενο πελάτη (Cross-selling), η πρόβλεψη αναβάθμισης υφιστάμενου συμβολαίου σε υφιστάμενο πελάτη (Up-selling), η πρόβλεψη πώλησης νέου συμβολαίου σε υποψήφιο πελάτη (Customer Segmentation).

Γιατί πιστεύετε ότι διστάζει ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα να εμπιστευθεί τις insurtech εταιρείες, τουλάχιστον σε σύγκριση με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά; Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες και τις λύσεις που αυτές μπορούν να ξεκλειδώσουν;

Ε.Ν.: Είναι γεγονός πως η αλλαγή της νοοτροπίας μερικές φορές προηγείται ή πρέπει να προηγείται της ανάπτυξης μιας αγοράς. Ωστόσο, βλέπουμε τη νοοτροπία αυτή να αλλάζει σημαντικά. Οι ασφαλιστικές εταιρείες σαφώς και επιθυμούν να αξιοποιήσουν την πληροφορία από τα δεδομένα τους, όχι μόνο μέσα από την ανάλυση, αλλά εγκαθιστώντας ευφυείς εφαρμογές στον λειτουργικό τους μηχανισμό, και έχουν αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Την ίδια εξοικείωση με νέες τεχνολογίες και λύσεις επιχειρούν και οι ασφαλιστικοί πράκτορες, που θέλουν να διαφοροποιηθούν. Η χρήση ευφυών εργαλείων αναλυτικής των δεδομένων είναι μονόδρομος για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τις ασφαλιστικές εταιρείες και όχι μόνο, και αυτό είναι πλέον αδιαμφησβήτητο. Είναι το μέλλον και η Covariance είναι εδώ για να παρέχει υπηρεσίες αιχμής και ευφυή ψηφιακά εργαλεία, εύκολα στη χρήση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Πρόσφατα η Covariance βραβεύτηκε από την επίσημη ψηφιακή πύλη για τις startup εταιρείες, το Elevate Greece. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η βράβευση και γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να παρακολουθεί ο επιχειρηματικός κόσμος τις εξελίξεις στο οικοσύστημα του Elevate Greece;

Ε.Ν.: Ο θεσμός των βραβείων του Elevate Greece είναι πολύ σημαντικός, γιατί αποτελεί πυλώνα εξωστρέφειας του οικοσυστήματος, καθώς είναι πολλοί αυτοί που δεν γνωρίζουν για την ελληνική start up σκηνή, που έχει εξαιρετική τεχνογνωσία να παρουσιάσει. Είναι ένας θεσμός που επιβραβεύει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Και έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στην Ελλάδα, στην καθιέρωση και περαιτέρω ανάπτυξη της start up κοινότητας. Αν και απέχουμε ακόμη από παραδείγματα όπως αυτό του Ισραήλ, το μέλλον είναι μπροστά μας και, προσωπικά, είμαι πολύ αισιόδοξη για την πορεία του οικοσυστήματος. Ήταν ιδιαίτερα συγκινητική η στιγμή της εκδήλωσης όπου βραβεύτηκαν μαθητικές start up, και εκεί ακριβώς χρειάζεται να εστιάσουμε. Στο να μπορεί κανείς μελλοντικά, έχοντας μια πρωτοποριακή ιδέα, να βρει το κατάλληλο περιβάλλον και τις απαραίτητες συνθήκες για να την αναπτύξει.

Η βράβευσή μας ως «Κορυφαία Νεοφυής Επιχείρηση από το Οικοσύστημα», είναι μεγάλη τιμή για την Covariance, ιδίως γιατί κατέδειξε την εμπιστοσύνη των εταιρειών του οικοσυστήματος στην καινοτομία και την τεχνογνωσία της εταιρείας μας. Αυτό για εμάς αποτελεί δέσμευση για δυναμική παρουσία και στο μέλλον.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροSwiss Re: Οι φυσικές καταστροφές πιέζουν τους (αντ)ασφαλιστές
Επόμενο άρθροΟ Γ. Πλακιωτάκης υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με τη Διεθνή Ένωση των P&I Clubs