Διαμεσολαβούντες

Εκπαιδευτική συνεργασία ΕΙΑΣ και HFPA

Μνημόνιο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) και της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος (HFPA), υπέρ των Μελών της και προς Όφελος της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Έμπρακτο και διαχρονικά έντονο είναι το ενδιαφέρον που επιδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος, HFPA, προς την κατεύθυνση της υψηλής ποιότητας μετεκπαίδευσης των Μελών της, σε καίρια θέματα Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού, Financial Planning.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η σημαντική εκπαιδευτική συνεργασία της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, πιστοποιημένου εταίρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EFICERT, η οποία προβλέπει τη συστηματική μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των Μελών της HFPA στο πλαίσιο ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, καθώς και την αντίστοιχη ευρωπαϊκής εμβέλειας πιστοποίησή τους σε βαθμίδες υψηλής επαγγελματικής εξειδίκευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT.

Η αξιοπρόσεκτη αυτή εκπαιδευτική συνεργασία θα έχει την έναρξή της εντός του τρέχοντος έτους και αναμένεται να προσφέρει την πλέον σύγχρονη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία Ασφαλιστικού και Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού στο σύνολο των Μελών της Ένωσης, αφού το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμά της θα εξελίσσεται τόσο σε περιβάλλον φυσικής τάξης, όσο και σε περιβάλλον σύγχρονης και ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και e-learning, προς διευκόλυνση της αποδοτικής παρακολούθησής του από τα Μέλη της Ένωσης, εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής, αλλά και εκτός αυτού, σε περιφερειακούς νομούς της Χώρας μας.

Πληροφορίες περί των ωφελειών αυτής της συνεργασίας, οι ενδιαφερόμενοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μπορούν να λάβουν απευθυνόμενοι στις υπηρεσίες της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος, συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας