Διεθνή

Η EIOPA εξετάζει τα αίτια πτώχευσης των ασφαλιστικών εταιρειών

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο «Πτώχευση και παρολίγον κατάρρευση στην ασφάλιση: επισκόπηση των αιτιών και έγκαιρη αναγνώριση», για να βελτιωθεί η κατανόηση των αιτιών της πτώχευσης των ασφαλιστικών.

Η χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σημαντικό αριθμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο να αντιμετωπίσουν σοβαρή οικονομική δυσπραγία. Αν και η πλειοψηφία των προβληματικών ιδρυμάτων ήταν τράπεζες, επηρεάστηκαν και αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες. Μεταξύ άλλων, αυτό οφειλόταν σε ακατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις, οι οποίες οδήγησαν σε σημαντικές απώλειες στην υπάρχουσα διασύνδεση με τις τράπεζες ή σε εν γένει κακή διακυβέρνηση.

Αυτή η έκθεση είναι η πρώτη μιας σειράς που αποσκοπεί στην ενίσχυση της εποπτικής γνώσης σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση της αποτυχίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Τα πορίσματα βασίζονται σε πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της EIOPA, σχετικά με τις πτωχεύσεις και τις περιπτώσεις σχεδόν κατάρρευσης. Η βάση δεδομένων ξεκίνησε το 2014, καλύπτει την περίοδο από το 1999 έως το 2016 και συγκεντρώνει δειγματοληπτικά δεδομένα 180 ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε 31 ευρωπαϊκές χώρες.

Στο πρώτο μέρος της έκθεσης εξηγείται το πλαίσιο στο οποίο στηρίζονται οι έννοιες της «πτώχευσης» και της «σχεδόν κατάρρευσης» και της διαδικασίας κατασκευής της βάσης δεδομένων της EIOPA, ακολουθούμενη από μια επισκόπηση των σχηματοποιημένων γεγονότων και στατιστικών στοιχείων. Το επίκεντρο της έκθεσης είναι, ωστόσο, η εξέταση των αιτιών της πτώχευσης των ασφαλιστικών, καθώς και η αξιολόγηση των πρώιμων αναγνωριστικών σημάτων.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στο website της EIOPA

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας