Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Ξεκινούν στις 23 Νοεμβρίου τα προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Επίκαιρα και πολύ ενδιαφέροντα είναι τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, τα οποία θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και Στελεχών της αγοράς, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, με ημερομηνία έναρξής τους τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020.

Τα εν λόγω Προγράμματα διευκολύνουν τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές να ανταποκριθούν εγκαίρως στις απαιτήσεις επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησής τους, είναι εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος και εντάσσονται στους Τομείς Επανεκπαίδευσης Β και Γ, ως εξής:

Προγράμματα Τομέα Επανεκπαίδευσης Β

  • «Θεσμικές Υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Έναντι των Πελατών τους, Απορρέουσες από τον Νόμο 4583/2018», διάρκειας 5 ωρών.
  • «Η Οδηγία I.D.D. και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων», διάρκειας 10 ωρών.

Προγράμματα Τομέα Επανεκπαίδευσης Γ

  • «Σχεδιασμός Ασφαλιστικών Λύσεων και Κατάρτιση Ασφαλιστικού Προγράμματος», διάρκειας 5 ωρών.
  • «Διερεύνηση και Ανάλυση Ασφαλιστικών Αναγκών ως Θεμελιώδεις Αρχές Συμβουλευτικών Πωλήσεων», διάρκειας 10 ωρών.
  • «Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων για την αποτελεσματική επικοινωνία», διάρκειας 7 ωρών.
  • «Τεχνικές Πωλήσεων Αναβάθμισης του ρόλου του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή», διάρκειας 8 ωρών.

Τα Προγράμματα προσφέρονται σε περιβάλλον ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, και διευκολύνουν πολύ τους ενδιαφερομένους συναδέλφους να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα και αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησής τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης, αλλά και της διαδικασίας εγγραφής και παρακολούθησής τους, είναι ήδη ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, www.eias.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας