ΕΙΑΣ: Ξεκινούν οι εγγραφές για το EDI 2021

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (EIAΣ) πραγματοποιεί και τη νέα χρονιά το ολοκληρωμένο και κατάλληλα ανασχεδιασμένο Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών, EIAS DIPLOMA ΙΝ INSURANCE Science and Operations, EDI 2021.

Το Πρόγραμμα, διάρκειας διακοσίων πενήντα (250) εκπαιδευτικών ωρών, θα διεξάγεται σε περιβάλλον webinar ή φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των συμμετεχόντων, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16:00 – 20:00, από τις 12 Απριλίου έως και τις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Όπως επισημαίνει στο ΕΙΑΣ, «το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών επιχειρεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες πλήρεις δυνατότητες απόκτησης συνολικών, εποπτικών και σφαιρικών γνώσεων επί του συνόλου των Κλάδων Ασφαλιστικής Δραστηριότητας και Ασφαλιστικής Τεχνικής, καθώς και επί του συνόλου των λειτουργιών της σύγχρονης Ασφαλιστικής Επιχείρησης.  Ενδεικτικά, επί λειτουργιών Διοίκησης και Οργάνωσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Λογιστικής, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Marketing Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η ουσιαστικότατη και συνολική κατάρτιση που παρέχεται από τις ενότητες του ολοκληρωμένου αυτού Εκπαιδευτικού Προγράμματος, είναι χρησιμότατη και εξαιρετικά αξιοποιήσιμη, αφού επιτρέπει στους αποφοίτους του να αποκτήσουν στέρεες ασφαλιστικές και διοικητικές βάσεις και να στηρίξουν, έτσι, την εξέλιξή τους σε υψηλές θέσεις της Διοικητικής ιεραρχίας των Εταιρειών τους».

Στους αποφοίτους του Προγράμματος απονέμεται, κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις θεματικές εξετάσεις και στις απαιτήσεις της πτυχιακής τους εργασίας, ο έγκριτος τίτλος Ασφαλιστικών Σπουδών EIAS DIPLOMA IN INSURANCE Science and Operations, εγνωσμένου κύρους και ευρείας αναγνωρισιμότητας μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας, με προφανή πλεονεκτήματα στην προοπτική σταδιοδρομίας και εξέλιξής τους σε υψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Οι διδάσκοντες του Προγράμματος, ως Τακτικοί Εισηγητές, είναι Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτοντα υψηλή ασφαλιστική εξειδίκευση και διευθυντική εμπειρία, κορυφαίοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Πανεπιστημιακοί Καθηγητές Ασφαλιστικής Επιστήμης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και έμπειροι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι, επιστημονικοί συνεργάτες του Ινστιτούτου, με άριστη θεματική εξειδίκευση και υψηλούς δείκτες αξιολόγησης.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα εμπλουτίζουν προσκεκλημένοι Guest Speakers, εγνωσμένου κύρους και επάρκειας, που πλαισιώνουν, ως ειδικοί ομιλητές, τα επιμέρους θεματικά panels του Προγράμματος.

Αιτήσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα  θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021.

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας, λόγω του συγκεκριμένου αριθμού θέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, καθώς αυτό είναι εντεταγμένο στο Πλαίσιο ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ και έχει αριθμητικό όριο συμμετοχής σπουδαστών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα το κόστος του και τους τρόπους Πληρωμής Διδάκτρων στο www.eias.gr

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας