Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Τα μυστικά του αποτελεσματικού Cross Selling (& up Selling)

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας έξι (6) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, 15:00 – 20:00.

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναι η κα Μελίνα Τσικογιαννοπούλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Ενδεικτικά, τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκειά του είναι:

  • Τι σημαίνει Πελατοκεντρικός Πακτωλός
  • 6 μυστικά του cross – selling
  • Κατηγοριοποίηση Πελατών 
  • Πελατοκεντρική συνεχής εξυπηρέτηση
  • Αξιοποίηση Social Media 
  • Τεχνικές κλεισίματος
  • Διαχείριση πελατών
  • Τρόποι προσέγγισης για Cross Selling
  • 10 παράγοντες που επενεργούν στη διατηρησιμότητα του χαρτοφυλακίου.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να καταφέρουν οι συμμετέχοντες, μέσα από την ανάπτυξη συγκεκριμένου σχεδίου για cross selling και την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους με συνεχή  πελατοκεντρική εξυπηρέτηση,  την ποσοτική και ποιοτική αύξηση των πελατών τους (περισσότεροι πελάτες & πελάτες όσο το δυνατόν περισσότερων προϊόντων).

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των εν ενεργεία διαμεσολαβητών (ασφαλιστικούς συμβούλους, συντονιστές, μεσίτες, πράκτορες) αλλά και υπαλλήλων διαμεσολαβητών, που έχουν αναξιοποίητο χαρτοφυλάκιο αλλά και γενικότερα σε όλους όσους συναλλάσσονται και έρχονται σε επαφή  με το κοινό.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Σεμινάριο 80€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ.  και 90€ για τα μη μέλη

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας