Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Κινδύνου Περιουσίας – Οχημάτων

Σεμινάριο Κινδύνου Περιουσίας – Οχημάτων 

(Ανάληψη – Διαχείριση κινδύνου – Διαχείριση Ζημίας – Πραγματογνωμοσύνη – Αποζημίωση)

Το Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 18 εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ, Λ. Συγγρού 106, στον 5ο όροφο:
• Παρασκευή 29 Μαρτίου: 09.00–15.45
• Δευτέρα 1 Απριλίου: 16.00 – 20.15
• Τετάρτη 3 Απριλίου: 16.00 – 20.15

Σκοπός του Σεμιναρίου:
H Ύλη του Σεμιναρίου και η Εισήγησή της, σκοπό έχει να μεταλαμπαδεύσει γνώσεις, σχετικές με την Έννοια της Διαχείρισης Ασφαλιστικού Κινδύνου (Ανάληψη – Αποζημίωση) ως αυτές συνάγεται από τη Νέα Κοινοτική Οδηγία Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ).

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε διαθέτει – διευθύνει – εργάζεται ή συνεργάζεται με Ασφαλιστικό Γραφείο ή Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών ως υπάλληλος ή ασφαλιστικός διαμεσολαβητής (σύμβουλος- συντονιστής – πράκτορας – μεσίτης ασφαλίσεων).
Εισηγητής  του Σεμιναρίου θα είναι ο κ. Χρύσανθος Νικολάκος –   Μεσίτης Ασφαλίσεων  – Ορκωτός Πραγματογνώμων – Μηχανικός Τ.Ε.

Ενδεικτικά τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου είναι:
• Η Διαχείριση Κινδύνου
• Η Συμπλήρωση της Αίτησης Ασφάλισης
• Η Έννοια των Προ-Συμβατικών Δηλώσεων
• Ευθύνες Ασφαλισμένου (Περιγραφή, Επίταση, Διάσωση κλπ.)
• Ευθύνες Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
• Η «Δύναμη» του Pre-Risk Survey (Έκθεση Προ-Ασφαλιστικού Ελέγχου)
• Η «Ωρα» της Ζημίας. Οι Πρώτες Ενέργειες
• Η Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης (Δομή, Σκοπός, Περιγραφή)
• Το Τμήμα Ζημιών της Ασφαλιστικής Εταιρίας
• Το Νομικό Τμήμα της Ασφαλιστικής Εταιρίας
• Διαφορές Εμπειρογνώμονα – Πραγματογνώμονα
• Ευθύνες Πραγματογνώμονα
• Νομικό Πλαίσιο Πραγματογνωμοσύνης
• Η Διαχείριση της Ζημίας από τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή
• Εργασία – Πρωτόλειο «Μελέτη Περιστατικού Πραγματικής Ζημίας»
• Συντρέχον Πταίσμα – Αιτιώδης Συνάφεια
• Ερμηνεία Όρων Συμβολαίων Περιουσίας – Οχημάτων σε Σχέση με την Ζημία
• Ανάλυση Όρων και Εξαιρέσεων Συμβολαίων Περιουσίας – Οχημάτων
• Case studies. Ανάλυση Πραγματικών Περιστατικών Ζημιών (Φωτοερμηνεία και Ερμηνεία Όρων Περιουσίας – Οχημάτων σε Σχέση με το Περιστατικό)
• Αποτελέσματα Εργασίας Συμμετεχόντων με τίτλο «Μελέτη Περιστατικού Πραγματικής Ζημίας»

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013.

Περισσότερα εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας