Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο για τις Ομαδικές Ασφαλίσεις

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, διάρκειας οκτώ ωρών, που διοργανώνει το ΕΙΑΣ, στις 11 & 12 Οκτωβρίου, 16:00 – 19:45, προάγει την τεχνογνωσία σε έναν εκ των πλέον κρίσιμων και στρατηγικών τομέων ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται:

  • σε διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών, ιδίως των κλάδων ζωής, υγείας και επιμέρους τομέων των γενικών ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία ομαδικών ασφαλίσεων ή να εξειδικευθούν στις ασφαλίσεις αυτές
  • σε στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development και Underwriting, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις ομαδικές ασφαλίσεις
  • σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (συντονιστές ασφαλιστικούς συμβούλους, Unit Managers, πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων) που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των επιχειρήσεων, των ομαδικών ασφαλίσεων και, δι’ αυτών, σε νέες αγορές ασφαλιστικά συνειδητοποιημένων ιδιωτών
  • σε στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και bancassurance.

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η ενδελεχής παρουσίαση του συνόλου των πλευρών των ομαδικών ασφαλίσεων στο εκπαιδευτικό κοινό, η ανάλυση ειδικότερων διαστάσεων υψηλού ενδιαφέροντος όπως, επί παραδείγματι, των φορολογικών και των πραγματικών κινήτρων αγοράς τους, η εμβάθυνση στα οφέλη τους και η ανάπτυξη μεθόδων προβολής και  πωλήσεών τους.

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Γιώργος Πλωμαρίτης, Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων & Corporate Business του Ομίλου Interamerican.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την  Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017. Παρέχεται έκπτωση 30% σε όσους εγγραφούν έως την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας