Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ασφαλιστικής & Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) πραγματοποιεί Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής, Certificate of Specialization in Financial and Insurance Advice, Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση EFICERT SQF 3 European Insurance Intermediary, σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 15.00-18.20, από την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023.

ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ασφαλιστικής & Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής, ΕFICERT SQF 3 European Insurance Intermediary, απαντά πειστικά στα προηγούμενα ερωτήματα, μεταλαμπαδεύει άριστες πρακτικές (Best Practices) και προσφέρει την πλέον σύγχρονη επιστημονική και εφαρμοσμένη τεχνογνωσία συμβουλευτικών πωλήσεων και financial advice προς όφελος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών όλων των βαθμίδων, αφενός, αλλά και των Financial Planners και των Στελεχών Πωλήσεων, αφετέρου. 

Αναλυτικά, το Πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας εξήντα (60) εκπαιδευτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ενότητας e-learning, το οποίο οδηγεί τους αποφοίτους του στην διεθνούς εμβέλειας Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση EFICERT SQF 3 European Insurance Intermediary του ομώνυμου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT, καθώς και στη Βεβαίωση Μετεκπαίδευσης Certificate of Specialization in Financial and Insurance Advice του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, περιγράφεται στη συνέχεια.

Περιγραφή και Θεματολογία

Τα ασφαλιστικά και ευρύτερα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες πολύ περισσότερο πωλούνται παρά αγοράζονται. Δεν έχουν χρώμα, γεύση ή οσμή, προκειμένου να διεγείρουν τις αισθήσεις μας και, έτσι, να μας προκαλέσουν ώστε να τα αγοράσουμε, ακριβώς όπως τείνουμε να αγοράσουμε συνήθη υλικά αγαθά.

Τα ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι ύψιστης σημασίας άυλα αγαθά, δηλ. υπηρεσίες, που, αγοραζόμενα, ικανοποιούν σαφείς ανάγκες μας, επιθυμίες ή προσδοκίες. Τέτοιες ανάγκες, επιθυμίες ή προσδοκίες μας σχετίζονται με την ασφαλιστική προστασία μας από κινδύνους που μας απειλούν, ενδεικτικά κατά την έννοια του οικονομικού μας παρόντος και μέλλοντος, της υγείας μας, της περιουσίας μας, κ.ο.κ., ενώ σχετίζονται επίσης με τις επιθυμίες μας και τις προσδοκίες εξασφάλισης των αναγκαίων όρων επίτευξης της καλύτερης εφικτής προοπτικής μας, οικογενειακής και προσωπικής.

Οι συνάνθρωποί μας, στην πλειονότητά τους, τείνουν να αντιλαμβάνονται αυτούς τους κινδύνους, αλλά δεν είναι απαραίτητο να θεωρήσουμε πως αυτενεργούν οι ίδιοι προς την κατεύθυνση επίλυσης ή άμβλυνσης των επιδράσεών τους. Οι συνάνθρωποί μας γνωρίζουν, επί παραδείγματι, ότι ενόσω εργάζονται τείνουν να διασφαλίζουν εισόδημα σαφώς υψηλότερο εκείνου που θα έχουν συνταξιοδοτούμενοι, αλλά δεν φροντίζουν πάντοτε να γεφυρώσουν την απόσταση. Επίσης, γνωρίζουν ότι σημαντικά περιουσιακά τους στοιχεία, όπως η κατοικία ή η επιχείρησή τους, εκτίθενται σε σειρά κινδύνων (έντονα καιρικά φαινόμενα, κ.ο.κ), αλλά δεν φροντίζουν πάντοτε για την ασφαλιστική τους προστασία.

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές περιπτώσεις φανερώνουν τον σημαντικό ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και ιδίως του financial planner ως εκείνου του τεχνογνώστη και εμπειρογνώμονα, που θα τους συμβουλεύσει σωστά και θα τους δείξει αντικειμενικά τα οφέλη ασφάλισής τους, έναντι των προηγούμενων κινδύνων. Επομένως, ο συμβουλευτικός ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή αναδεικνύεται ως πολύς σημαντικός, αφού συμβάλλει αποτελεσματικά στην ευημερία και ασφαλιστική προστασία των συνανθρώπων του.

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής χρειάζεται να αντιλαμβάνεται τον ρόλο του ως απολύτως συμβουλευτικό, πελατοκεντρικό και επεξηγηματικό, ενώ χρειάζεται να θέτει ως υψηλή και πρώτιστη προτεραιότητά του την αντικειμενική ικανοποίηση του πελάτη του και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συμφερόντων του.

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης ισχυροποιεί αισθητά την τεχνογνωσία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και του financial planner, την εκσυγχρονίζει και την αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο, ενώ προσφέρει άριστες πρακτικές και εφαρμοσμένες τεχνικές ανάπτυξης συμβουλευτικών πωλήσεων και financial advice, προς την κατεύθυνση μεγιστοποίησης των πωλήσεών τους και της μεγιστοποίησης της ποιότητας και της διατηρησιμότητας των εργασιών τους.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:

α. Επαγγελματική Δεοντολογία και Θεσμικό Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών

β. Οικονομικοί κύκλοι και επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα και στην ψυχολογία της αγοράς

γ. Το Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι παροχές του

δ. Συνταξιοδοτικός Προγραμματισμός και προγραμματισμός μέριμνας υγείας

ε. Επενδυτικός Προγραμματισμός κατά τις φάσεις του οικονομικού κύκλου

στ. Φορολογικός Προγραμματισμός και Προγραμματισμός Ζωής και Διαχείρισης Περιουσίας

ζ. Ολιστικές Μέθοδοι Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Financial Planning

η. Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών και εφαρμογές Digital Marketing

θ. Πηγές Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

ι. Business Development Plan 2024-2026, Εφαρμοσμένες Αρχές Μετάβασης των Συμβουλευτικών Πωλήσεων στο Ψηφιακό Μοντέλο Οργάνωσης και Λειτουργίας τους

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της πρώτης γραμμής και Financial Planners, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν συντεταγμένα και αποτελεσματικά τις μεγάλες ευκαιρίες της νέας εποχής των πωλήσεων, όπου ο σύγχρονος πελάτης της διαδικτυακής πληροφορίας και των Social Media, είναι άριστα ενημερωμένος και απαιτεί να συνεργάζεται με άψογους τεχνογνώστες, επιστημονικά καταρτισμένους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και Financial Planners, απολύτως ικανούς να διαμορφώνουν και να προτείνουν τεκμηριωμένες λύσεις επί του συνόλου των πολυσχιδών προβλημάτων που αναδεικνύουν οι αβεβαιότητες της εποχής μας.

β. Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ασκούν καθήκοντα Management (Agency Managers, Unit Managers, Μεσίτες και Πράκτορες Ασφαλίσεων), που επιθυμούν να μετατοπίσουν το ενδιαφέρον των συνεργατών τους, από τις πρότερες συνήθειες και πρακτικές εργασίας τους, στο νέο και εξαιρετικά αποδοτικό Μοντέλο Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους, των προοπτικών εξέλιξής τους και των δυνατοτήτων διαμόρφωσης αρραγών σχέσεων με το πελατειακό τους κοινό.

γ. Διοικητικά Στελέχη Πωλήσεων Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης (Διευθυντές Πωλήσεων, Επιθεωρητές Πωλήσεων και Account Managers), που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις συνιστώσες του Μοντέλου Financial Planning και Insurance Advice, ώστε να οδηγήσουν τα Δίκτυα Πωλήσεων Ευθύνης τους από το προηγούμενο προϊοντικό και συμβολαιοκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης εργασιών, στο πλέον σύγχρονο και αποτελεσματικό Μοντέλο Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, κατά τις απαιτήσεις της νέας εποχής μας.

δ. Στελέχη και Υπαλλήλους Τραπεζών και Bancassurance που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων και καλούνται να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις υπέρ των πελατών τους.

ε. Όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ή να προάγουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους τομείς Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων.

Στόχοι Προγράμματος Μετεκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης έχει τους εξής κύριους στόχους:

 •  Να αποκαλύψει το νέο τρόπο σκέψης των καταναλωτών και τα νέα στοιχεία της αγοραστικής συμπεριφοράς τους, όπως αυτά συγκροτούνται στη νέα εποχή της ψηφιακής, πλέον, αγοράς, οικονομίας και κοινωνίας μας. 
 •  Να εξοικειώσει τα συμμετέχοντα στελέχη της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης με τη νέα λογική χρηματοοικονομικών επιλογών και ασφαλιστικής ψυχολογίας του πελατειακού τους κοινού, καθώς και με τα απορρέοντα σφάλματα διαχείρισης καταστάσεων που συνήθως παρατηρούνται εκατέρωθεν.
 •  Να αναλύσει διεξοδικά τους παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας και της απόδοσης της εργασίας των εν λόγω στελεχών της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.
 •  Να προτείνει, εν μέσω των σημαντικών εξελίξεων και αλλαγών, τα ενδεδειγμένα μοντέλα οργάνωσης και εργασίας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και Financial Advisers του μέλλοντος,  καθώς και των Financial Planners υψηλής εξειδίκευσης και επιστημονικής κατάρτισης.
 •  Να προτείνει τεκμηριωμένους τρόπους επαύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους, της απόδοσής τους και της αποτελεσματικότητάς τους, κατά την καθημερινή άσκηση των απαιτητικών καθηκόντων τους.
 •  Να συμβάλει στην ουσιαστική αύξηση των πωλήσεών τους και στην περαιτέρω βελτίωση των ποιοτικών δεικτών της εργασίας τους, δια της ανάδειξης κατάλληλων συνηθειών και δια της εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων και προτύπων συμβουλευτικής και συστηματικής πελατοκεντρικής εργασίας.
 •  Να παρουσιάσει, κατά τρόπο εμπεριστατωμένο, τις προκλήσεις και τις συνθήκες του «αύριο», προς τον σκοπό της αξιοποίησής τους δια των κατάλληλων μοντέλων ανάπτυξης Financial Planning, Insurance Advice και Συμβουλευτικών Πωλήσεων.
 •  Να συνοψίσει όλα τα προηγούμενα σημεία σε ένα συγκροτημένο Μοντέλο Financial Planning, Insurance Advice και Συμβουλευτικών Πωλήσεων, που θα αποδειχθεί άριστο «όχημα» μετάβασης στο «αύριο» της υψηλής ανταγωνιστικότητας, των ολιστικών προσεγγίσεων, των υψηλών αποτελεσμάτων και των άριστων ποιοτικών δεικτών πελατοκεντρικής εργασίας (Business Development Plan 2024-2026).

Επιστημονικός Υπεύθυνος, Εισηγητές και προσκεκλημένοι Guest Speakers

Επιστημονικός Υπεύθυνος και εκ των Εισηγητών του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης είναι ο κ. Νικόλαος Φίλιππας, Οικονομολόγος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, διατελέσας Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), διαθέτων πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο.

Στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης διδάσκουν, επίσης:

 • Η κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, Mαθηματικός, αναλογίστρια, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφορική, διαθέτουσα πολυετή και σημαντική εμπειρία σε θέματα Ιδιωτικής Ασφάλισης. Εργάστηκε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Επιστημονική Συνεργάτης στην έδρα Πιθανοτήτων και Στατιστικής. Διετέλεσε επί μακρόν Προϊσταμένη Οικονομικού και Τεχνικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιριών στο Υπουργείο Εμπορίου και, ακολούθως, Γενική Διευθύντρια της Commercial Union Life. Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος έως τον Μάρτιο του έτους 2022, έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Αναλογιστών, της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α), μέλος πολλών Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε σειρά συνεδρίων και συναντήσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Insurance Europe. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης και Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ), Τακτική Εισηγήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ενώ επί σειρά ετών υπήρξε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Ο Δρ Δαμιανός Γιαννάκης, Associate Professor of marketing στο Πανεπιστήμιο Strathclyde University της Σκωτίας, εμφανίζει εξαιρετική ισορροπία ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εμπειρίας στους τομείς marketing, διοίκησης πωλήσεων, ασφαλιστικών εργασιών και asset management, καθώς έχει διατελέσει σε σημαντικές ακαδημαϊκές και επιχειρησιακές θέσεις υψηλής ευθύνης. Μέλος ακαδημαϊκών επιτροπών και με εμπειρίες σε μεγάλους ασφαλιστικούς και χρηματιστηριακούς οργανισμούς, ο Δρ Γιαννάκης διαθέτει διεθνείς παραστάσεις και αξιοπρόσεκτη εξειδίκευση στους προαναφερόμενους τομείς του επιστημονικού, διδακτικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος του.
 • Ο κ. Σπύρος Λευθεριώτης, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στους Τομείς  Επικοινωνίας και  Διοίκησης, τέως Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Marketing και Επικοινωνίας του Ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής, Πτυχιούχος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σήμερα, ο κος Λευθεριώτης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Bonum Terrae A.E., ενώ επιδεικνύει συστηματική, ερευνητική και συγγραφική ενασχόληση σε θέματα συμπεριφορικής ψυχολογίας, στάσεων και επικοινωνίας.
 • Ο κ. Τάσος Παγώνης,  Μαθηματικός και Αναλογιστής, Πρόεδρος Δ.Σ. του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης Ελλάδος και έως προσφάτως Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής και Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης. Ο κος Παγώνης έχει μακρά ασφαλιστική εμπειρία και θητεία σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ έχει διατελέσει επισκέπτης Καθηγητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οικονομικών και Επιχειρησιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής και Πρόεδρος Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Αναλογιστών.
 • Ο κ. Παναγιώτης Σκαβάρας, Business Development Director της MedNet Greece, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MBA in Finance του Βρετανικού Πανεπιστημίου HULL και Β.Α. in Business Administration του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Deree. Έχει διατελέσει, επί σειρά ετών, ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος μεγάλων πολυεθνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, ως Διευθυντής Αποζημιώσεων Ζωής και Υγείας και Διευθυντής Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, ενώ διδάσκει τα θεματικά αυτά αντικείμενα στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.
 • Ο κ. Γιάννης Χαβρουζάς, Εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών. Είναι Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις ενότητες Λογιστικής και Φοροτεχνικής του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης εμπλουτίζουν προσκεκλημένοι Guest Speakers, επί εξειδικευμένων θεμάτων ασφαλιστικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος.

H ενότητα θα έχει την έναρξή της τη Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου και θα παραμείνει «ανοικτή», προς τον σκοπό ολοκλήρωσής της, έως και την Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023.

Οι αιτήσεις εγγραφής στο Πρόγραμμα, θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας