Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Νέο Πρόγραμμα για την Κανονιστική Συμμόρφωση

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς, σχεδίασε και πραγματοποιεί για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Κανονιστική Συμμόρφωση (Compliance), με έμφαση στη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας δεκαέξι (16) εκπαιδευτικών ωρών θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες:

  • Παρασκευή 15 Μαΐου: 16:30 – 19:45
  • Τρίτη 19 Μαΐου: 16:30 – 19:45
  • Παρασκευή 22 Μαΐου: 16:30 – 19:45
  • Τρίτη 26 Μαΐου: 16:30 – 19:45

Σκοπός του Προγράμματος είναι η αναλυτική ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη λειτουργία, την οργάνωση και το πλαίσιο της Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης καθώς και τη διαχείριση του κανονιστικού  κινδύνου στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις  βέλτιστες πρακτικές και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη των τεσσάρων βασικών λειτουργιών των  ασφαλιστικών επιχειρήσεων και γενικότερα σε Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία ασκούν εποπτεία και έλεγχο στους τομείς ευθύνης τους.

Και οι τέσσερις διδάσκοντες στο Πρόγραμμα αυτό είναι έμπειρα και καταξιωμένα ανώτατα και ανώτερα στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ελεγκτικών εταιρειών, με μεγάλη και σε βάθος πείρα και εξειδίκευση στο διδακτικό αντικείμενο ευθύνης τους.

Οι διδάσκοντες είναι έμπειρα και καταξιωμένα ανώτατα και ανώτερα στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ελεγκτικών εταιρειών, με μεγάλη και σε βάθος πείρα και εξειδίκευση στο διδακτικό αντικείμενο ευθύνης τους. Πρόκειται για τους:

κα Αθανασία Βαρβιτσιώτη, CPA (Gr), CRMA, Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Εθνικής Ασφαλιστικής

κα ΔέσποιναΞενάκη, Certified Auditor, Partner Deloitte

κ. Γιώργο Τριβυζά, Senior Manager του Τμήματος Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων, Deloitte

κα Βαρβάρα Δήμου, Προϊσταμένη Τομέα Συντονισμού Εργασιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εθνική Ασφαλιστική

Οι Αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας