Εκπαίδευση

To ΕΙΑΣ ενημερώνει τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές για τις απαιτήσεις Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησής τους

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) θέτει υπ΄ όψη των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών τα ακόλουθα σημεία ενδιαφέροντος, που αφορούν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής τους:

  • Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές που έχουν υποχρέωση Επαναπιστοποίησης εντός του έτους 2020, ενδείκνυται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς σαραπέντε (45) ώρες Επανεκπαίδευσης, επαρκώς ισοκατανεμημένες μεταξύ των Τομέων Επανεκπαίδευσης Α, Β και Γ, έως τη λήξη του τρέχοντος έτους 2017.
  • Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές που έχουν υποχρέωση Επαναπιστοποίησης εντός του έτους 2021, ενδείκνυται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τριάντα (30) ώρες Επανεκπαίδευσής τους, επαρκώς ισοκατανεμημένες μεταξύ των Τομέων Επανεκπαίδευσής Α, Β και Γ, έως τη λήξη του τρέχοντος έτους 2017.
  • Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές που έχουν υποχρέωση Επαναπιστοποίησης εντός του έτους 2022, ενδείκνυται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς δεκαπέντε (15) ώρες Επανεκπαίδευσής τους, επαρκώς ισοκατανεμημένες μεταξύ των Τομέων Επανεκπαίδευσης Α, Β και Γ, έως τη λήξη του τρέχοντος έτους 2017.

Με σκοπό την καλύτερη εφικτή ενημέρωση των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, σε σχέση με τις Υποχρεώσεις Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής τους, το ΕΙΑΣ έχει συστήσει ειδική Συμβουλευτική Υπηρεσία, (210 9219660 & 684, [email protected] και [email protected]).

Επίσης το ΕΙΑΣ σύντομα θα ανακοινώσει τη διεξαγωγή πολλαπλών προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, με σκοπό την καλύτερη δυνατή διευκόλυνσή τους.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας