Εκπαίδευση

EIAS Certified Specialist in Property Insurance & Risk Assessment

To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιουσίας και Αξιολόγησης Συναφών Κινδύνων (EIAS Certified Specialist in Property Insurance & Risk Assessment) θα πραγματοποιήσει το ΕΙΑΣ Τρίτη 8, Πέμπτη 10, Τρίτη 15, Τρίτη 22, Πέμπτη 24 & Τρίτη 29 Μαΐου, 16:00 – 20:00.

Tο Πρόγραμμα, ανανεωμένο ριζικά, παρουσιάζει εμπεριστατωμένα και καινοτομικά τις πλέον σύγχρονες, τυπικές και μη τυπικές περιπτώσεις Κινδύνων Περιουσίας, μεγάλου, μεσαίου ή μικρότερου μεγέθους, τις αξιολογεί τεχνικά και συστηματικά, προτείνει μέτρα και μεθόδους έγκαιρης πρόληψης, αποτροπής ή αντιμετώπισής τους και προσφέρει πειστική επιχειρηματολογία ένταξής τους στον ασφαλιστικό προγραμματισμό των πελατών περιουσίας, Ιδιωτών και Νομικών Προσώπων ή Εταιρειών.

Είναι διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και οδηγεί τους αποφοίτους του στην έγκριτη και ευρείας αναγνωρισιμότητας πιστοποίηση EIAS Certified Specialist in Property Insurance & Risk Assessment.

Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος και Εισηγητής του προγράμματος είναι ο κ. Βασίλης Βήχας, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε.».

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν, επίσης, κορυφαία Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς μας, και πιο συγκεκριμένα οι κ.κ. Νότης Βαγιακάκος, Γενικός Διευθυντής της Ασφαλιστικής Εταιρείας HDI Global SE, Νίκος Σπυράτος, Διευθυντής Αναλήψεων Κινδύνων του Ομίλου ERGO, Κωνσταντίνος Λάιος, Δικηγόρος, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου INTERAMERICAN, Θανάσης Κουκάς, Υπεύθυνος τμ. Πραγματογνωμοσυνών της Εταιρείας «ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε.».

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018.

Περισσότερα για το σεμινάριο εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας