Εκπαίδευση

EIAS Certified Specialist in Liability Insurance & Risk Assessment τον Ιούνιο

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης & Αξιολόγησης Κινδύνων Ευθύνης, EIAS Certified Specialist in Liability Insurance & Risk Assessment, θα πραγματοποιήσει το ΕΙΑΣ στις 12, 14, 19, 21, 26 & 28 Ιουνίου, 16:00 – 19:20, στο εκπαιδευτικό του κέντρο.

 Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος
  • Η εξειδίκευση επαγγελματιών της ασφαλιστικής αγοράς σε θέματα Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης.
  • Η εμβάθυνση στις έννοιες και αρχές που διέπουν τις Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης και στην αλληλεπίδραση που αυτές έχουν μεταξύ τους, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της ασφάλισης, όσο και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Κινδύνων και της Αποζημιωτικής Διαδικασίας.
  • Η αναγνώριση και η κατανόηση μεθόδων και πρακτικών ασφαλιστικής τεχνικής, καθώς και των λόγων που αυτές επιλέγονται και χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν την επαγγελματική καθημερινότητά του εκπαιδευτικού κοινού.
  • Ο εμπλουτισμός και η εξειδίκευση των γνώσεων και εμπειριών των σπουδαστών, δια μέσου της ανάλυσης πραγματικών παραδειγμάτων και επιλεγμένων case studies, στο πλαίσιο διάδρασης μεταξύ των Εισηγητών και των σπουδαστών του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 24 ωρών, οδηγεί τους αποφοίτους του στην έγκριτη και ευρείας αναγνωρισιμότητας πιστοποίηση EIAS Certified Specialist in Liability Insurance & Risk Assessment.

Διδάσκοντες

Εκπαιδευτική Υπεύθυνη και Εισηγήτρια του Προγράμματος είναι η κα Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών της Εταιρείας INTERASCO AΕΓΑ.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν, επίσης, κορυφαία Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς:

Η κα Ισμήνη Βαρσάνη, Υποδιευθύντρια Ανάληψης Κινδύνων Αστικής Ευθύνης, Γενικών Ατυχημάτων & Τεχνικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN.

Ο κος Κώστας Βούλγαρης, Διευθυντής των Κλάδων Αστικής Ευθύνης και Χρηματικών Απωλειών της Εταιρείας AIG Hellas.

Ο κος Μιχάλης Ιωαννίδης, Διευθυντής των Γενικών Κλάδων Ασφάλισης της Εταιρείας PRIMARY LINK.

Ο κος Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Sc) στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018.

Περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας