ΕΙΑΣ: Business English & Insurance English

3113
eias logo ΣΗΜΑ

Το ΕΙΑΣ προσφέρει Ολοκληρωμένο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συστηματικής Εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας, BUSINESS ENGLISH ΚΑΙ INSURANCE ENGLISH, σε Περιβάλλον Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning. Η Παρουσίαση και η Έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για γίνει την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 16.00-18.00.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει στα Μέλη του και το εκπαιδευτικό του κοινό, την εξαιρετικά σημαντική συνεργασία του με τον εγνωσμένου κύρους και ιστορικό Εκπαιδευτικό Οργανισμό Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών LINGUAPHONE, η οποία εκφράζεται στο Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε θέματα λειτουργικής αξιοποίησης της ορολογίας Business English και Insurance English.

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οδηγεί τους αποφοίτους του σε Πιστοποιημένους Τίτλους Επάρκειας τους στην Αγγλική Γλώσσα, καθώς και σε αντίστοιχους Τίτλους Επάρκειας Business English και Insurance English.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εξελίσσεται σε περιβάλλον ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, είναι ταχύρρυθμο και απολύτως προσαρμόσιμο στο επίπεδο γνώσεων Αγγλικής Γλώσσας των σπουδαστών του, ενώ παρέχει πλήρη χρονική ευελιξία αποδοτικής παρακολούθησής του από το εκπαιδευτικό του κοινό.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελεί καινοτομική συνεισφορά του Ινστιτούτου και της LINGUAPHONE στα ενδιαφερόμενα Στελέχη και τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της αγοράς μας, καθώς ισχυροποιεί περαιτέρω την τεχνογνωσία τους, την απόδοση της εργασίας τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους στο ευρύτερο περιβάλλον των Επιχειρήσεων, της οικονομίας μας και των διεθνών ευκαιριών εργασίας και συνεργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής

Προηγούμενο άρθροΕυρωπαϊκή Πίστη: Ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με την εταιρική πλατφόρμα iLearn³
Επόμενο άρθροΗ Eurolife FFH συμπράττει με το Δήμο Αθηναίων