Οικονομικά Μεγέθη

ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική: Αύξηση Κερδών 62,25% το α’ εξάμηνο 2023

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική συνεχίζει την ανοδική της πορεία με αύξηση κερδοφορίας 62,25% και με αύξηση παραγωγής 20,40% σύμφωνα με τα αποτελέσματα του α’  εξαμήνου του 2023.

Αναλυτικά, στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS), αυξήθηκαν κατά 62,45% και ανήλθαν σε €2,31 εκατ., έναντι €1,42 εκατ. των αντίστοιχων κερδών προ φόρων του α’ εξαμήνου του 2022.

Σημαντική συμμετοχή στην κερδοφορία της Εταιρείας έχει συνεισφέρει και η αύξηση 199,57% των εσόδων από επενδύσεις τα οποία ανήλθαν για το α’ εξάμηνο του 2023 σε 698 χιλιάδες ευρώ έναντι 233 χιλ. ευρώ του Α’ εξαμήνου του 2022, μέσα σε μία δύσκολη οικονομική περίοδο με υψηλή μεταβλητότητα των διεθνών αγορών και του ευρύτερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Προβλέπουμε ότι τα κέρδη προ φόρων του 2023 θα κυμανθούν στα 6 εκατ., έναντι 4,3 εκατ. το 2022 ενώ αντίστοιχα η απόδοση των κερδών επί των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας αναμένουμε το 2023 να υπερβεί το 30%.

Στην κερδοφορία της Εταιρείας συνέβαλε σημαντικά η σωστή διαδικασία ανάληψης των κινδύνων που εφαρμόζει διαχρονικά η Ευρώπη Ασφαλιστική στο σύνολο των ασφαλιστικών εργασιών που δραστηριοποιείται ακολουθώντας πιστά την φιλοσοφία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικόλαου Μακρόπουλου η οποία είναι πρωταρχικά η ποιοτική και όχι η ποσοτική παραγωγή.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το α’ εξάμηνο του 2023 ανήλθε στα €8,53 εκατ., αυξημένη κατά 20,40% σε σχέση με την αντίστοιχη παραγωγή ασφαλίστρων της περιόδου του προηγούμενου έτους.

Η σύνθεση παραγωγής για το α’ εξάμηνο του 2023 έχει ως κάτωθι:

  • 89,72% Λοιποί Κλάδοι (Περιουσίας, Μεταφορών, Εξειδικευμένων Κινδύνων και Εγγυήσεων)
  • 10,18% Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου

Μοναδικό κριτήριο για την ανάπτυξη της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική αποτελεί η διατήρηση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας της και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι δείκτες κάλυψης του περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR) και (MCR) διαμορφώθηκαν την 30/6/2023 σε 220,25% και 342,05% αντίστοιχα,διατηρώντας από τα υψηλότερα ποσοστά της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ και CEO Ν. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρόεδρος και CEO της Ευρώπη Ασφαλιστική, μιας αμιγώς ελληνικής ασφαλιστικής Εταιρείας, κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, δήλωσε για τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2023:

«Με τις επιλογές και επιδόσεις που αποτυπώνονται στους οικονομικούς δείκτες της Εταιρείας, το καλό service προς τους Πελάτες και τους Συνεργάτες μας και την άμεση ανταπόκρισή μας στην πληρωμή των ζημιών επιβεβαιώνεται ότι η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική είναι μία φερέγγυα Ελληνική ασφαλιστική Εταιρεία που αναπτύσσεται σύγχρονα και αποτελεσματικά σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της δημιουργώντας σημαντικά εχέγγυα για την περαιτέρω ισχυρή ανάπτυξή της.

Θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους τους πελάτες, τους συνεργάτες και το προσωπικό της Εταιρείας για την διαχρονική τους υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους στην Εταιρεία».


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας