Διαμεσολαβούντες

EEA: Παράταση στην ανανέωση της άδειας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Η Διοικητική Επιτροπή του ΕΕΑ ανακοίνωσε στα μέλη του Επιμελητηρίου των κλάδων των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση των οποίων οι ταυτότητες (άδειες) έληξαν την 31.12.2012, ότι, σύμφωνα με σχετική απόφασή της, δίδεται παράταση ενός μηνός, ήτοι μέχρι την 30.4.2013, της προθεσμίας κατάθεσης των προς ανανέωση των αδειών τους δικαιολογητικών.

Στην ανακοίνωσή του το ΕΕΑ αναφέρει οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη μόνο  την  αίτηση ανανέωσης της ταυτότητας(αδείας) τους:
• ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην διεύθυνση [email protected]
• ή με τηλεμοιότυπο (fax) στους αριθμούς 210-3380260 ή 210-3380217.

Στη συνέχεια και μετά την παραλαβή των πιστοποιητικών, αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα οποία θα αναζητηθούν υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από το ΕΕΑ, θα ειδοποιηθούν για την παραλαβή της ταυτότητας (αδείας) τους.

Για  την  άμεση  ενημέρωση  των διαμεσολαβητών το ΕΕΑ παρακαλεί να συμπληρωθεί  ευκρινώς  η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) στο  σχετικό  πεδίο  της  αίτησης.

Τέλος, στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι «τα συμβόλαια επαγγελματικής αστικής ευθύνης έχουν ετήσια διάρκεια και θα πρέπει, άμα τη λήξει τους, να προσκομίζετε άμεσα στο Επιμελητήριο τα νέα συμβόλαια σε πρωτότυπη μορφή, στην αντίθετη δε περίπτωση οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία είναι ιδιαιτέρως επαχθείς και αφορούν τη διαγραφή σας από τα τηρούμενα μητρώα του Επιμελητηρίου».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας