Εταιρείες

ΕΑΕΕ: Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα μέσα πληρωμής POS

Σε συνέχεια προηγούμενης Εγκυκλίου της ΕΑΕΕ σχετικά με το θέμα της επικεφαλίδας, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος επανέρχεται, καθώς το Υπουργείο Ανάπτυξης δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα του «Συχνές Ερωτήσεις» σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ 8139/2024 για τη θέσπιση υποχρέωσης αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών (εδώ).

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, «όπως ίσως γνωρίζετε, η ως άνω απόφαση είχε δημιουργήσει προβληματισμό στην ευρύτερη αγορά και συγκεκριμένα στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, o οποίος υπήχθη στις κατηγορίες υπόχρεων της ΚΥΑ. Στην πράξη η απόφαση επέβαλε σε διαμεσολαβητές υποχρέωση κατοχής και χρήσης POS καθώς και αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα και με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν διενεργούσαν συναλλαγές με πελάτες-ιδιώτες (καταναλωτές), λόγω μη ύπαρξης εξουσιοδότησης είσπραξης ασφαλίστρων από την ασφαλιστική επιχείρηση.

Παρ’ ότι η ΚΥΑ δεν απαντά ευθέως στο ζήτημα που είχε ανακύψει για τους διαμεσολαβητές, θεωρούμε ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα 2 και 8, ξεκαθαρίζουν το ισχύον πλαίσιο, στο βαθμό που αποσαφηνίζουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής ενός ελεύθερου επαγγελματία στην ΚΥΑ. Σύμφωνα με τις σχετικές απαντήσεις, «υπόχρεος χρήσης POS και υπηρεσιών άμεσης πληρωμής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συναλλάσσεται με πρόσωπα που ενεργούν ως καταναλωτές….Συνεπώς, εφόσον ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αποδείξει ότι δεν αποδέχεται πληρωμές από φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως καταναλωτές, δεν εμπίπτει στους υπόχρεους εφαρμογής της ΚΥΑ».

Κατά συνέπεια, εφόσον ο διαμεσολαβητής δεν λαμβάνει πληρωμές από πελάτες-ιδιώτες (καταναλωτές), απαλλάσσεται της υποχρέωσης για χρήση POS με την επίδειξη (σε περίπτωση, προφανώς ελέγχου) αποδείξεων, όπως για παράδειγμα τις συμβάσεις που έχουν συνάψει με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Εφιστούμε επίσης, την προσοχή σας στο ερώτημα 7, το οποίο ορίζει τις προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση κατοχής και χρήσης POS. Η απαλλαγή καθίσταται εφικτή, εφόσον ο υπόχρεος παρέχει όλες τις λοιπές δυνατότητες άμεσης πληρωμής, όπως IRIS, κάρτες (και συγχρόνως δεν παρέχει δυνατότητα συναλλαγής με φυσική παρουσία του καταναλωτή)».


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας