Μελέτες

ΕΑΕΕ: Στο 18,2% η ασφαλιστική κάλυψη κατοικιών της χώρας

Η έρευνα της ΕΑΕΕ συγκέντρωσε στοιχεία για 1.159.332 ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) διενήργησε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, για την καταγραφή του πλήθους των συμβολαίων ασφάλισης κατοικιών σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη δυνατότητα παρακολούθησης της τάσης και την κατανόηση της επίπτωσης των όποιων προωθητικών ενεργειών, για την κάλυψη του κενού προστασίας μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης κατοικίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας διαχρονικά, θα επιτρέψουν τη λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας έναντι φυσικών καταστροφών.

Η έρευνα της ΕΑΕΕ συγκέντρωσε στοιχεία για 1.159.332 ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2023. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης κατοικιών της χώρας ανέρχεται σε 18,2%.

Σημειώνεται ότι η παρούσα έρευνα του Δεκεμβρίου 2023 θεωρείται συγκρίσιμη με την αντίστοιχη του Σεπτεμβρίου 2023, καθώς σε αυτές τα συμβόλαια ομαδοποιήθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο και συμμετείχαν οι ίδιες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας

 • Πλήθος συμβολαίων κατοικίας: 1.159.332
 • Ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης χώρας: 18,2%
 • Από τις ασφαλισμένες κατοικίες με κάλυψη κτηρίου: 995.936 (+1,3%)
  • Ασφαλισμένες για καιρικά φαινόμενα και σεισμό: 522.222 (52,4%)
  • Ασφαλισμένες για σεισμό: 286.553 (28,8%)
  • Ασφαλισμένες για καιρικά φαινόμενα: 140.744 (14,1%)
  • Με ενυπόθηκο ενδιαφέρον: 619.140 (62,2%)
  • Εντοπιζόμενες στην Αττική: 453.578 (45,5%).

Δείτε το infographic της έρευνας:

ΕΑΕΕ: Στο 18,2% η ασφαλιστική κάλυψη κατοικιών της χώρας

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα ευρήματα της έρευνας εδώ.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας