Μελέτες

ΕΑΕΕ: Στα €4,84 δισ. η παραγωγή ασφαλίστρων το 2022

Στα €4,84 δισ. ανήλθε η παραγωγή ασφαλίστρων το 2022, αυξημένη κατά 4,2%, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ, στην οποία ανταποκρίθηκαν 51 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 44 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 17 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Πιο αναλυτικά, η παραγωγή των Ασφαλίσεων Ζωής ανήλθε στα €2,43 δις το 2022, αυξημένη κατά 2,4% σε σχέση με το 2021, ενώ η παραγωγή των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών ανήλθε στα €2,41 δισ., αυξημένη κατά 6,1% σε σχέση με το 2021.

Όσον αφορά την κατά κλάδο παραγωγή, στις Ασφαλίσεις Ζωής, εντυπωσιακή αύξηση κατέγραψε ο κλάδος  VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων (+15,8%). Ο κλάδος Ι. Ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψε αύξηση 5,2%, ενώ ο κλάδος III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις είχε μείωση 5,6%.

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών εντυπωσιακή ήταν η αύξηση του κλάδου 15. Εγγυήσεις (+126,3%), του κλάδου 14 Πιστώσεις (+28,2%), του κλάδου 9.  Λοιπές ζημίες αγαθών (+20,3%), του κλάδου 7. μεταφερόμενα εμπορεύματα (+18,6%) και του κλάδου 13. Γενική αστική ευθύνη (+10,0%).

Ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ανέφερε:

«Το 2022 ήταν μία ικανοποιητική χρονιά για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Ο κλάδος εκπλήρωσε την αποστολή του καταβάλλοντας καθημερινά αποζημιώσεις στους ασφαλισμένους του. Παρά τις δυσκολίες του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος με τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση και την άνοδο του πληθωρισμού, την πανδημία Covid– 19 και τα φαινόμενα φυσικών καταστροφών, η παραγωγή της ασφαλιστικής αγοράς αυξήθηκε, ακολουθώντας την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας της χώρας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η ασφάλιση είναι απαραίτητος σύμμαχος της οικονομίας και της ανάπτυξης και ότι ο κλάδος παραμένει ανθεκτικός παρά τις συνεχόμενες προκλήσεις».

ΕΑΕΕ: Στα €4,84 δισ. η παραγωγή ασφαλίστρων το 2022

Ολόκληρη η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας