Μελέτες

ΕΑΕΕ: Οι πράκτορες κυριάρχησαν στις Τεχνικές Ασφαλίσεις το 2020

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ, κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις τεχνικές ασφαλίσεις ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (55,1% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από τη συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (31,2% αντίστοιχα).

Η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις τεχνικές ασφαλίσεις, συνέχισε για μία ακόμη χρονιά τη συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου.

Στην έρευνα της ΕΑΕΕ του 2020 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 21 ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 94,7% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων περιουσίας, εκ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Από την έρευνα προκύπτει, ότι εντός του 2020, εκδόθηκαν 17.638 συμβόλαια και μέρος αυτών παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2021 (βλ. την κατανομή τους στον πίνακα 1).

Επίσης, ότι δηλώθηκαν 1.890 ζημιές εντός του 2020. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις €3,7 εκατ. εντός του 2020, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2020 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 13,7 εκατ.

ΕΑΕΕ: Οι πράκτορες κυριάρχησαν στις Τεχνικές Ασφαλίσεις το 2020
Πίνακας 1: Κατανομή ασφαλιστηρίων συμβολαίων 2020

Αναλυτικά η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας