Η ΕΑΕΕ προχώρησε στη σύσταση ειδικής Ομάδας Εργασίας για την Ασφάλιση των Κινδύνων του Κυβερνοχώρου και δημιούργησε τον «Οδηγό Ασφάλισης Cyber». Στόχος της Ομάδας είναι η καλύτερη και συνεχής ενημέρωση των ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλισμένων σχετικά με τις βασικές έννοιες και τους κινδύνους.

Η εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 επιτάχυνε ραγδαία τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο στον εδώ και καιρό δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Σε όλον τον κόσμο δημόσιοι οργανισμοί, επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν ταχύτατα την απομακρυσμένη εργασία σε μια προσπάθεια να συνδράμουν στην επιβράδυνση της εξάπλωσης του COVID-19 και να προστατεύσουν τους εργαζόμενους και τους πελάτες τους, βασιζόμενοι σχεδόν αποκλειστικά σε ψηφιακές τεχνολογίες προκειμένου να παραμείνουν σε επαφή και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Η αυξανόμενη εξάρτηση από τις ψηφιακές τεχνολογίες οδήγησε αναπόφευκτα σε αυξανόμενους κινδύνους ψηφιακής ασφάλειας και σε ανάλογη αύξηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η πανδημία επιβεβαίωσε τη σημασία της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο των ασφαλιστών στην πρόληψη, τον μετριασμό και την ανάληψη μέρους του ρίσκου των επιχειρήσεων.

Η ασφάλιση κατά των κινδύνων του κυβερνοχώρου είναι ομολογουμένως μία πολύπλοκη νέα μορφή ασφάλισης. Αυτήν τη στιγμή προσφέρεται στη χώρα μας από ορισμένο αριθμό ασφαλιστικών εταιρειών, είτε ως αυτοτελές ασφαλιστήριο συμβόλαιο (standalone cyber insurance), είτε ως επέκταση άλλης ασφαλιστικής κάλυψης. Ωστόσο, η ασφάλιση cyber risk απασχολεί ολοένα και περισσότερο την ελληνική ασφαλιστική αγορά από την άποψη τόσο της προοπτικής ανάπτυξης, όσο και των προκλήσεων και των ειδικών θεμάτων που αναδεικνύονται και πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως είναι τα ζητήματα underwriting, risk management, προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.ά.

Η ΕΑΕΕ, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο ασφαλιστικός κλάδος στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων που εμφανίζει το τοπίο των κινδύνων στον κυβερνοχώρο, προχώρησε στη σύσταση ειδικής Ομάδας Εργασίας για την Ασφάλιση των Κινδύνων του Κυβερνοχώρου, η οποία συγκροτήθηκε από κοινού από στελέχη – μέλη της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών και της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ.

Στόχος της Ομάδας αυτής είναι η στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των κινδύνων του κυβερνοχώρου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η ανάληψη δράσεων ενημέρωσης των εταιρειών μελών της ΕΑΕΕ αλλά και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων και οργανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Εργασίας ενέταξε στις δράσεις της τη δημιουργία του «Οδηγού Ασφάλισης Cyber» που έχει τους εξής κυρίως στόχους:

  • να παρουσιάζει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές έννοιες & τους κινδύνους που θα ήταν χρήσιμο κάποιος να γνωρίζει, προκειμένου να προσεγγίσει καλύτερα τον τομέα του κυβερνοχώρου, και
  • να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες από την ασφαλιστική αγορά καλύψεις για την ασφάλιση των κινδύνων του κυβερνοχώρου, αλλά και για τη βέλτιστη κατά το δυνατόν αντιμετώπιση των ειδικών θεμάτων που απασχολούν την ασφαλιστική αγορά και αφορούν στον τομέα αυτό (όπως είναι για παράδειγμα η κρυφή έκθεση ή αλλιώς «silent exposure» σε κινδύνους του κυβερνοχώρου άλλων ασφαλιστικών καλύψεων, ειδικά ζητήματα underwriting, προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.α.).

Ο «Οδηγός Ασφάλισης Cyber», τον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ, είτε στην Επιτροπή Αστική Ευθύνης είτε στην Επιτροπή Περιουσίας, θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα κείμενα. Έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα και απώτερος σκοπός του είναι η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλισμένων.

Ο «Οδηγός Ασφάλισης Cyber» θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις κυρίες Εύα Βαρουχάκη, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας & Διεθνών Σχέσεων ΕΑΕΕ (210 3334 106, [email protected]) και Μαρία Φαράντου, Νομικό Σύμβουλο ΕΑΕΕ (210 3334 136, [email protected]).


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροAon: Τι δείχνουν οι Χάρτες Κινδύνου για το 2021
Επόμενο άρθροΕΑΕΕ: Στρατηγικός Συνεργάτης στο “in Action SDGs Week 2021”