Εταιρείες

ΕΑΕΕ: Νέος Κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα (digital finance) και σε συνέχεια της εγκυκλίου 24096/12.04.2022, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ενημερώνει ότι στις 22 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2854 (εδώ) για εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη δίκαιη πρόσβαση σε δεδομένα και τη δίκαιη χρήση τους και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1828, με την κωδική ονομασία Πράξη για τα Δεδομένα.

ΕΑΕΕ: Νέος Κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα

Υπενθυμίζεται ότι η Πράξη για τα δεδομένα θα διευκρινίζει ποιος μπορεί να κάνει (περαιτέρω) χρήση των δεδομένων και συγκεκριμένα των δεδομένων που παράγονται μέσω έξυπνων προϊόντων, συσκευών και συνδεδεμένων υπηρεσιών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας, δημιουργώντας (οικονομική) αξία από αυτά και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Πρόκειται για τη δεύτερη νομοθετική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα. Η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν η Πράξη για τη Διακυβέρνηση των Δεδομένων (βλ. εγκύκλιο ΕΑΕΕ 23696/28.12.2020), η οποία ήδη εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο 2023 και καθιερώνει αξιόπιστα εργαλεία για τη διευκόλυνση της κοινοχρησίας δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό τόσο εταιρίες όσο και πρόσωπα δίνουν τη συγκατάθεσή τους ή την άδειά τους να καθιστούν διαθέσιμα τα δεδομένα που παράγουν – οικειοθελώς και χωρίς ανταμοιβή (αλτρουισμός δεδομένων) για το δημόσιο συμφέρον. Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες σκοπό έχουν τηδημιουργία μιας ενιαίας αγοράς που θα επιτρέπει όχι μόνο την ελεύθερη ροή δεδομένων αλλά και την επαναχρησιμοποίηση αυτών εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένοντας τη δημιουργία επιπλέον ΑΕΠ, ύψους 270 δισ. ευρώ έως το 2028.

Τους νέους κανόνες θα κληθούν να εφαρμόσουν οι κατασκευαστές συνδεδεμένων προϊόντων και πάροχοι σχετικών υπηρεσιών, οι χρήστες των προϊόντων αυτών, οι κάτοχοι δεδομένων, οι αποδέκτες δεδομένων, οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι πάροχοι υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, οι συμμετέχοντες σε χώρους δεδομένων και οι προμηθευτές εφαρμογών που χρησιμοποιούν έξυπνες συμβάσεις. Στο πεδίο εφαρμογής του νέου Κανονισμού εμπίπτουν και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ως αποδέκτες δεδομένων (π.χ. κλάδοι αυτοκινήτων, υγείας).

Η έναρξη εφαρμογής της Πράξης για τα Δεδομένα ορίζεται για τις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Η υποχρέωση να καθίστανται προσβάσιμα στον χρήστη τα δεδομένα συνδεδεμένου προϊόντος και τα δεδομένα συναφούς υπηρεσίας ισχύει μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ΕΑΕΕ θα επανέλθει με νεότερη εγκύκλιο για την ανάλυση των νέων οριζόντιων κανόνων της Πράξης για τα Δεδομένα.

Διαβάστε επίσης: ΕΑΕΕ: Νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας