Μελέτες

ΕΑΕΕ: Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης το 2020

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγει η ΕΑΕΕ για τον κλάδο Αστικής Ευθύνης, το 2020 δηλώθηκαν περίπου 152,4 χιλιάδες συμβόλαια σε ισχύ εντός του έτους. Για τα παραπάνω συμβόλαια δηλώθηκαν 5,8 χιλιάδες ζημιές, πληρώθηκαν €2,5 εκατ. και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους €19,1 εκατ.

Στην έρευνα του 2020 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 24 Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – μελών με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 97,8% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων αστικής ευθύνης, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά και με βάση τις καλύψεις της αστικής ευθύνης, από την έρευνα προκύπτει ότι περισσότερα από τα μισά συμβόλαια (52,3%) αφορούν Γενική Αστική Ευθύνη (κατασκευαστών, ξενοδόχων, βιομηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων), το 28,8% είναι συμβόλαια Επαγγελματικής Ευθύνης, το 14,5% Εργοδοτικής (αναλυόμενη σε κατασκευαστών, ξενοδόχων, βιομηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων), ενώ οι Λοιπές καλύψεις (Ευθύνη προϊόντος, Στελεχών Διοίκησης, Κλινικές δοκιμές, IT-Cyber και Περιβαλλοντική) το 4,4%.

Το 51,1% των δηλωθεισών ζημιών αφορούσε συμβόλαια Γενικής Αστικής Ευθύνης, το 14,6% Εργοδοτικής, το 24,5 Επαγγελματικής και το 9,8% Λοιπές καλύψεις.

Ως προς τις συνολικές αποζημιώσεις του κλάδου (πληρωθείσες + εκκρεμείς), το 28,5% αφορά τη Γενική Αστική Ευθύνη, το 12,8% Εργοδοτική, το 47,6% Επαγγελματική και το 11,1% Λοιπές καλύψεις.

Αναλυτικά η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας