Εταιρείες

ΕΑΕΕ: Εμπλουτίζεται ο Οδηγός Ασφάλισης Cyber

Η Ομάδα Εργασίας για την Ασφάλιση των Κινδύνων του Κυβερνοχώρου προχώρησε στην επικαιροποίηση του «Οδηγού Ασφάλισης Cyber» με την προσθήκη, σε ελεύθερη απόδοση και στην ελληνική γλώσσα, των βασικών σημείων της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (Federation of European Risk Management Associations (FERMA)), με τίτλο “How Europe can lead the way to cyber resilience”.

Oι Επιτροπές Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών και Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ έχουν εντάξει στις δράσεις τους τη δημιουργία «Οδηγού Ασφάλισης Cyber». Στόχος του Οδηγού είναι να παρουσιάζει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές έννοιες και τους κινδύνους, που θα ήταν χρήσιμο κάποιος να γνωρίζει, προκειμένου να προσεγγίσει καλύτερα τον τομέα του κυβερνοχώρου, και να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες από την ασφαλιστική αγορά καλύψεις για την ασφάλιση των κινδύνων του κυβερνοχώρου, αλλά και για τη βέλτιστη κατά το δυνατόν αντιμετώπιση των ειδικών θεμάτων που απασχολούν την ασφαλιστική αγορά και αφορούν στον τομέα αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η ομάδα εργασίας για την ασφάλιση των κινδύνων του κυβερνοχώρου προχώρησε στην επικαιροποίηση του «Οδηγού Ασφάλισης Cyber» με την προσθήκη, σε ελεύθερη απόδοση και στην ελληνική γλώσσα, των βασικών σημείων της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (Federation of European Risk Management Associations (FERMA)), με τίτλο “How Europe can lead the way to cyber resilience”.

Τον Οδηγό μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ, είτε στην Επιτροπής Αστική Ευθύνης είτε στην Επιτροπή Περιουσίας.

Οπως αναφέρει η ΕΑΕΕ, ο Οδηγός έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα και απώτερος σκοπός του είναι η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλισμένων.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας