Μελέτες

ΕΑΕΕ: €3,2 εκατ. αποζημιώσεις από Τεχνικές Ασφαλίσεις το 2022

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ανακοίνωσε την έρευνα της Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών για τις τεχνικές ασφαλίσεις του 2022.

Η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ, αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις τεχνικές ασφαλίσεις, συνέχισε για μία ακόμη χρονιά τη συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό διαμόρφωσε σχετικό ερωτηματολόγιο, εστιάζοντας στον στατιστικό προσδιορισμό τόσο του ύψους του αναλαμβανόμενου κινδύνου συνολικά όσο και του πλήθους και του ποσού των δηλωθεισών ζημιών για το σύνολο των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο:

  • Καταγράφει τα μεγέθη της κάλυψης (πλήθος συμβολαίων και ζημιών και ποσά πληρωθεισών και εκκρεμών αποζημιώσεων)
  • Αναλύει τις αποζημιώσεις (πληρωθείσες και εκκρεμείς) ανά αιτία ζημιάς
  • Καταγράφει την εξέλιξη των ζημιών  σε ποσό, τα τελευταία 3 χρόνια
  • Αναζητά την κατανομή της παραγωγής ανά κανάλι διαμεσολάβησης.

Στην έρευνα του 2022 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 19 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 95,4% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων περιουσίας, εκ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η παρούσα αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απαντήσεις όσων επιχειρήσεων ανταποκρίθηκαν στην έρευνα για το 2022. Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Από την έρευνα προκύπτει, ότι εντός του 2022:

  • Εκδόθηκαν 26.228 συμβόλαια, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2023.
  • Δηλώθηκαν 2.515 ζημιές.
  • Πληρώθηκαν αποζημιώσεις €3,2 εκατ., ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2022 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων €8,2 εκατ.

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις τεχνικές ασφαλίσεις ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (57,6% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από τη συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (30,5% αντίστοιχα).

Τα βασικά σημεία της έρευνας

ΕΑΕΕ: €3,2 εκατ. αποζημιώσεις από Τεχνικές Ασφαλίσεις το 2022

Αναλυτικά η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας