Εταιρείες

ΕΑΕΕ: Δημοσίευση από ESAs Q&As για κανονισμό SFDR

Η ΕΑΕΕ, με ανακοίνωσή της, ενημερώνει τα μέλη της ότι, στις 12 Ιανουαρίου 2024, οι ESAs (Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές) δημοσίευσαν σε συγκεντρωτική μορφή τις ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As), που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα σε σχέση με τον κανονισμό SFDR.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσής σας στο πεδίο του sustainability και σε συνέχεια των υπ’ αρ. 24 217/ 20.9.2022 και 24 370/ 24.4.2023 Εγκυκλίων της ΕΑΕΕ, σας γνωρίζουμε ότι στις 12 Ιανουαρίου 2024, οι ESAs (Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές) δημοσίευσαν σε συγκεντρωτική μορφή τις ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As- εδώ), που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα σε σχέση τόσο με τον κανονισμό SFDR (κανονισμό (ΕΕ) 2017/2088, νομοθεσία 1ου Επιπέδου) όσο και με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/1288 για τον καθορισμό των λεπτομερειών του κανονισμού SFDR (νομοθεσία 2ου Επιπέδου).

Σημειώνουμε εκ νέου ότι τα Q&As ανήκουν συστηματικά στο 3ο Επίπεδο ρυθμίσεων και δεν συνιστούν νομικά δεσμευτικά κείμενα, καθώς στόχος τους είναι η προώθηση της συνεπούς εφαρμογής των διατάξεων της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη μέλη της ΕΕ. Το τελευταίο κείμενο Q&As των ESAs καλύπτει τις ακόλουθες περιοχές του κανονισμού SFDR:

  1. Θέματα που αφορούν στο πεδίο εφαρμογής (σελ. 4-5)
  2. Ορισμός της έννοιας της βιώσιμης επένδυσης (σελ. 6-7)
  3. Τρέχουσα αξία όλων των επενδύσεων που συνδέονται με τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις
    (Principal Adverse Impact- PAI) (σελ. 8-9)
  4. Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις PAI (σελ. 10-27)
  5. Γνωστοποιήσεις σε επίπεδο χρηματοπιστωτικού προϊόντος (σελ.28-38)
  6. Προϊόντα πολλαπλών επιλογών- ΜΟΡs (σελ. 39-41)
  7. Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις ευθυγραμμισμένες με την Ταξινομία επενδύσεις (σελ. 42-59).

Οι σημειωμένες με μπλε χρώμα απαντήσεις αφορούν σε ερωτήματα για τα οποία απαιτήθηκε ερμηνεία των εκάστοτε εξεταζόμενων διατάξεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι υπόλοιπες μη χρωματισμένες θίγουν θέματα πρακτικής εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου προέρχονται από τις ESAs.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κέλλυ Χατζηδημητρίου, Νομικό Σύμβουλο ([email protected]).

Με εκτίμηση,
Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια

Εύα Βαρουχάκη, Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας & Διεθνών Σχέσεων


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας