Μελέτες

ΕΑΕΕ: +17,8% η παραγωγή ασφαλίστρων τον Ιανουάριο 2024

Στα €473,4 εκατ. διαμορφώθηκε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην ελληνική αγορά τον Ιανουάριο 2024, καταγράφοντας άνοδο 17,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την έρευνα της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Η ΕΑΕΕ διεξάγει έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 47 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 42 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 14 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Από τις 47 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι 26 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με τη μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας, 1 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 15 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 5 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθεσαν στην ΕΑΕΕ 47 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων Ζωής ανήλθε σε €221 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 28,9%, ενώ η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά ζημιών ανήλθε σε €252 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 9,5%.

ΕΑΕΕ: +17,8% η παραγωγή ασφαλίστρων τον Ιανουάριο 2024

Η ανωτέρω αποτύπωση της παραγωγής ασφαλίστρων αναφέρεται στην καταγραφή του συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από τις πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στο πλήρες των ποσών (ανεξαρτήτως αν αφορούν περιοδικές καταβολές ή εφάπαξ πληρωμή ασφαλίστρων), έτσι όπως ταξινομούνται στους κλάδους ασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν.4364/2016 (κατόπιν της προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος).

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) μηνός Ιανουαρίου 2024, καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2023

ΕΑΕΕ: +17,8% η παραγωγή ασφαλίστρων τον Ιανουάριο 2024
ΕΑΕΕ: +17,8% η παραγωγή ασφαλίστρων τον Ιανουάριο 2024

Ολόκληρη η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ και το αντίστοιχο infographic εδώ.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας