Μελέτες

ΕΑΕΕ: -1,7% η παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2022

Μικρή μείωση, κατά 1,7%, παρουσίασε η παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΕΑΕΕ).

Η ΕΑΕΕ διεξάγει έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 52 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,5% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του προηγουμένου έτους. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 45 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 17 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθεσαν στην ΕΑΕΕ 52 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων Ζωής ανήλθε σε €168 εκατ., καταγράφοντας μείωση 10,3%, ενώ η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά ζημιών ανήλθε σε €208 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 6,6%.

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) μηνός Ιανουαρίου του 2022 καθώς και η μεταβολή τους έναντι των αντίστοιχων του Ιανουαρίου του 2021.

ΕΑΕΕ: -1,7% η παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2022
ΕΑΕΕ: -1,7% η παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου 2022

Ολόκληρη η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας