Οι Ειδήσεις

ΕΑΕΕ: +14,3% η παραγωγή ασφαλίστρων το α’ τρίμηνο 2024

Στα €1,4 δισ. ανήλθε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στο πρώτο τρίμηνο του 2024 (+14,3%), εκ των οποίων τα €687,8 εκατ. (+20,5%) αντιστοιχούν στις Ασφαλίσεις Ζωής και τα €714,7 εκατ. (+8,9%) στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, όπως προκύπτει από την έρευνα που διεξήγαγε η ΕΑΕΕ μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της.

Στην έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, για την παραγωγή ασφαλίστρων ανά μήνα, ανταποκρίθηκαν 47 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 42 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και οι 14 στις ασφαλίσεις Ζωής. Από τις 47 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι 26 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με τη μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας, 1 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 15 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 5 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2023 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτει ότι στις Ασφαλίσεις Ζωής ο κλάδος Ι. Ζωής κατέγραψε αύξηση 3,5% και ασφάλιστρα ύψους €316.107.077,12. Ομοίως, ο κλάδος III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις κατέγραψε αύξηση 61,7% και η παραγωγή του ανήλθε σε €293.933.178,83.

Στις Ασφαλίσεις κατά ζημιών, αξίζει να αναφερθεί ο κλάδος Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, ο οποίος, με ασφάλιστρα €193.035.643,88, κατέγραψε αύξηση +2,6%, ο κλάδος Ασθενειών με παραγωγή €130.362.194,31, αυξημένη κατά 19,9% και ο κλάδος Περιουσίας με  €99.980.285,90 παραγωγή και αύξηση +12,3%.

Αναλυτικά η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.

Δείτε εδώ το infographic της έρευνας.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας