ΕΑΔΕ και BIPAR καλωσορίζουν την αναβολή της IDD

843

Με μεγάλη ικανοποίηση έγινε δεκτή από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλη της Ευρώπης και τα αρμόδια όργανά τους η ανακοίνωση της καθυστέρησης εφαρμογής της Οδηγίας IDD για την 1η Οκτωβρίου 2018, προκειμένου να δοθεί ο χρόνος για να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), παρακολουθώντας τις εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας IDD, έλαβε στις 20/12/2017 από το Bipar τη σχετική ενημέρωση, την οποία και μας κοινοποίησε.

Δελτίο Τύπου του Bipar για την καθυστέρηση εφαρμογής της IDD

Το BIPAR, ως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία  που εκπροσωπεί τους Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Μεσίτες Ασφαλίσεων και Χρηματοοικονομικούς Διαμεσολαβητές, καλωσορίζει τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθυστέρηση της εφαρμογής της Οδηγίας Ασφαλιστικής Διανομής (IDD) για την 1η Οκτωβρίου 2018.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα των Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσιτών Ασφαλίσεων και Χρηματοοικονομικών Συμβούλων αποτελείται από χιλιάδες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υπολογίζεται ότι απασχολούν σε εθνικό επίπεδο και στο σύνολό τους, πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα.

Το BIPAR μαζί με τις Εθνικές Ενώσεις καλωσόρισαν την IDD, η οποία αναμένεται να βελτιώσει το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και να ρυθμίσει όλες τις μορφές της ασφαλιστικής διανομής.

«Όταν συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές στο μέλλον, θα πρέπει να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στην ασφαλιστική βιομηχανία για να εφαρμόσει κατάλληλα τους νέους κανόνες. Δεν απαιτείται μόνο η ανάπτυξη εσωτερικών νέων διαδικασιών και κανονισμών, αλλά και η ανάγκη για συντονισμό ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη της αγοράς», επισημαίνει το BIPAR.

Η IDD πρέπει να θεσμοθετηθεί σε εθνικό επίπεδο μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση καθυστέρησης της εφαρμογής της είναι λογική, διότι ο κλάδος δεν θα μπορέσει να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις και διαδικασίες που απαιτούνται, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών. Για παράδειγμα, οι προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται από τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν να ξεκινήσουν πριν να ολοκληρωθούν και οριστικοποιηθούν με κάθε λεπτομέρεια οι απαιτήσεις των κειμένων Επιπέδου 2 της Εποπτείας Προϊόντος και Διακυβέρνησης (POG)*  και των Ασφαλιστικών Προϊόντων συνδεδεμένων με Επενδύσεις (IBIPs)**.

Όταν συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές στο μέλλον, θα πρέπει να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στην ασφαλιστική βιομηχανία για να εφαρμόσει κατάλληλα τους νέους κανόνες. Δεν απαιτείται μόνο η ανάπτυξη εσωτερικών νέων διαδικασιών και κανονισμών, αλλά και η ανάγκη για συντονισμό ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη της αγοράς (για παράδειγμα, μεταξύ Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σε επίπεδο Εποπτείας προϊόντος και διακυβέρνησης).

Με γνώμονα το συμφέρον του καταναλωτή και την εμπιστοσύνη του, είναι σημαντικό να υπάρχει νομική και συμβατική βεβαιότητα. Αυτό δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με την πρόωρη εφαρμογή της Οδηγίας.

Από τον Ιούνιο του 2017, το Bipar και οι Εθνικές Ενώσεις ενημέρωναν σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο τους αρμόδιους φορείς για την αντικειμενικά και ρεαλιστικά προσδιοριζόμενη ανάγκη καθυστέρησης εφαρμογής της IDD.

Για τους παραπάνω λόγους, καλωσορίζουμε σήμερα την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κατόπιν αιτήματος που υποβλήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο από Μέλη της, αποφάσισε την καθυστέρηση εφαρμογής της οδηγίας IDD μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2018.

*Product Oversight and Governance
** Insurance Based Investment Products

Προηγούμενο άρθροΕκδήλωση των Financial Planners Ελλάδος στο πλαίσιο του Μoney Show 2018
Επόμενο άρθροΔιεθνείς διακρίσεις για τις μαθητικές ομάδες ρομποτικής Πάτρας, με την ταξιδιωτική υποστήριξη της Interamerican