Διαμεσολαβούντες

ΕΑΔΕ: 9 ερωτήσεις σε υποψήφιους ευρωβουλευτές

Ενόψει των επικείμενων εκλογών που θα ανανεώσουν την σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου η ΕΑΔΕ απέστειλε την κάτωθι επιστολή, συνοδευόμενη από συγκεκριμένο και συναφές με το αντικείμενο της ασφάλισης ερωτηματολόγιο, σε λίστα επιλεγμένων υποψηφίων Ευρωβουλευτών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

      Κυρία / Κύριε ……………………..

Με αφορμή τις επικείμενες Ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024, η ΕΑΔΕ (Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδας) που εκπροσωπεί όλες της κατηγορίες της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, όπως αυτές καθορίστηκαν νομοθετικά, ήτοι Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Μεσίτες Ασφαλίσεων και Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων, και είναι μέλος του BIPAR δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, προτίθεται να δημοσιεύσει θέσεις και απόψεις των υποψηφίων Ευρωβουλευτών μας, αναφορικά με την Ευρωπαϊκή ατζέντα για τα επόμενα πέντε (5) έτη σχετικά με ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου της Ασφάλισης αλλά και του ευρύτερου Χρηματοοικονομικού τομέα.

Οι απαντήσεις σας στα ερωτήματα που ακολουθούν, θα μας βοηθήσουν τόσο κατά την προεκλογική περίοδο όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της νέας Ευρωβουλής που θα προκύψει.

Σας καλούμε, λοιπόν, να απαντήσετε σε μερικά από αυτά (μερικές ερωτήσεις είναι γύρω από το ίδιο θέμα αλλά τίθενται με διαφορετικό τρόπο και καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να μην έχετε το χρόνο να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις), και να μας αποστείλετε την απάντησή σας ηλεκτρονικά στο email της Ε.Α.Δ.Ε.  [email protected] μαζί με μια φωτογραφία σας, προκειμένου να μπορέσουμε να τα δημοσιεύσουμε στα site των Συλλόγων μας.

Πιστεύουμε ότι μέσα από τις απαντήσεις σας θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε για το όραμά σας και τη στόχευση που έχετε μέσω της συμμετοχής σας, στην Ευρωβουλή.

Οι τοποθετήσεις σας θα δημοσιευτούν επίσης, στα περιοδικά που επιμελούνται οι Σύλλογοι μας (BROKER’S TIME & ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ), στα κλαδικά περιοδικά της Ασφαλιστικής Αγοράς και θα γνωστοποιηθούν και στο BIPAR.

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να εγκαινιάσουμε αυτό τον δίαυλο επικοινωνίας που μόνο επωφελής μπορεί να είναι και για τα δυο μέρη. Η ανταλλαγή απόψεων πριν αλλά και ΜΕΤΑ την εκλογή σας, την οποία ευχόμαστε, θα έχει σημαντικά οφέλη για τον κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που αριθμεί περίπου 15.000 επαγγελματίες αλλά και για εσάς, αφού τα έργα και οι απόψεις σας θα φθάνουν στα ώτα των πολιτών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας και τη συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση,

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΑΔΕ – BIPAR

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1. Ποια θεωρείτε σημαντικά επιτεύγματα (δικά σας, της Ευρώπης, του ΕΚ, του κόμματός  σας ) κατά την τελευταία θητεία, τα οποία είναι σημαντικά για τα μέλη μας και τους πελάτες τους ειδικά και για τους πολίτες εν γένει;

2. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα βασικά θέματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούν τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα επόμενα 5 χρόνια γενικά και ειδικότερα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (και των ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών);

3. Με λίγα λόγια, ποιο είναι το «ιδανικό» οικονομικό σας σύστημα; Πώς εντάσσονται οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές (μεσίτες και πράκτορες/χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι) σε αυτό το σύστημα; Αντικατοπτρίζει η Ευρώπη αυτό το σύστημα; Πώς ταιριάζουν, γενικά, οι μικρότεροι επιχειρηματίες στο σύστημά σας; Και πως οι μεγάλες επιχειρήσεις

4. Θα επικροτούσαμε μια ρυθμιστική παύση στον τομέα μας (των ασφαλιστικών/ χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών), καθώς το σωρευτικό κόστος της κανονιστικής συμμόρφωσης για τους διαμεσολαβητές (κυρίως τις ΜΜΕ) έχει καταστεί υπερβολικά επαχθές, σε σημείο που να αποτελεί εμπόδιο στην καινοτομία και την ανάπτυξη. Δεν είμαστε, ως τομέας, κατά της ρύθμισης και της εποπτείας σε έναν περίπλοκο κόσμο, αλλά πιστεύουμε ότι οι κανόνες αλλάζουν πολύ συχνά και δεν είναι πλέον αποτελεσματικοί (κόστος / όφελος) στην πράξη. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή τη δήλωση; Συμφωνείτε / διαφωνείτε; Γιατί? 

5. Ως ΕΑΔΕ που εκπροσωπεί κυρίως μικρότερους οικονομικούς φορείς, εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόσθετη εκτίμηση επιπτώσεων για την ευρωπαϊκή νομοθεσία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜΜΕ (οι περισσότεροι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι ΜΜΕ). Είστε υπέρ της θέσπισης εκτίμησης επιπτώσεων, ελέγχου αναλογικότητας και επικουρικότητας στο τέλος της νομοθετικής διαδικασίας (πριν από την τελική ψηφοφορία;) προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος, όχι μόνο της πρότασης της Επιτροπής αλλά και του κειμένου που συμφωνήθηκε στον τριμερή διάλογο πριν από την τελική έγκριση;

6. Ποια είναι η γνώμη σας, σχετικά με πιθανές μεταρρυθμίσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία βασίζεται σε φήμες; Υπάρχει δυνατότητα μείωσης του αριθμού των επιτροπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Φοβόμαστε ότι η σχέση με τις επιτροπές, οι οποίες είναι μεγάλες και πολύπλευρες, θα είναι δύσκολη, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου μας. Αυτό, επιπλέον, θα επιδείνωνε ένα ήδη υπάρχον πρόβλημα, καθώς πιστεύουμε ότι ο ασφαλιστικός μας τομέας εξισώνεται πολύ συχνά με τον τραπεζικό τομέα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σαφείς και ουσιαστικές διαφορές, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση κανόνων.

7. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τον σημαντικό αριθμό κανόνων και αρχών που σε (πολλούς) κανόνες για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αναφέρονται στο επίπεδο ΙΙ (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις); Υπάρχει κίνδυνος παράκαμψης του ευρωπαϊκού νομοθετικού σώματος και των δημοκρατικών συστημάτων του; Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τομέα μας, θα ήμασταν υπέρ μιας αυστηρότερης αξιολόγησης του τι αναφέρεται στο επίπεδο ΙΙ και τι μπορεί να αφεθεί στα κράτη μέλη, ιδίως για έναν τομέα με πολλές ΜΜΕ.

8. Ποια η γνώμη σας σχετικά με τη συρρίκνωση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς ως επακόλουθο των συγχωνεύσεων και εξαγορών που λαμβάνουν χώρα την τελευταία πενταετία; Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η μείωση της ανταγωνιστικότητας προκειμένου η αγορά να λειτουργεί με θετικό πρόσημο και με όφελος για το καταναλωτικό κοινό;

9. Οι αυξήσεις των ασφαλίστρων νοσοκομειακής περίθαλψης είναι σοβαρότατο ζήτημα που απασχολεί τον κλάδο μας σε σχέση με τη δυνατότητα των ασφαλισμένων να διατηρήσουν τα ασφαλιστήρια τους. Άλλωστε με την προαναφερόμενη συρρίκνωση της αγοράς μας, φτάνουμε να αντιμετωπίζουμε μια μορφή ολιγοπωλίου που επιβάλλει μεγάλες αυξήσεις και δημιουργεί αδιέξοδα στους πελάτες μας. Υπάρχει πρόθεση να ληφθούν μέτρα από την Πολιτεία για τη συγκράτηση των τιμών των νοσηλίων και κατά συνέπεια και των ασφαλίστρων για να προστατευθεί ο τελικός καταναλωτής;

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΑΔΕ – BIPAR

Διαβάστε επίσης: Ίδρυση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΑΔΕ με την Αιγίδα της BIPAR


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας