Οικονομικά Μεγέθη

€244,3 εκατ. πλήρωσε η Interamerican το 2019 σε πελάτες και δικαιούχους

Αποζημιώσεις ύψους €244,3 εκατ., αυξημένες κατά 2,9% έναντι του 2018 (237,3 εκατ.), πλήρωσε, κατά το 2019, η Interamerican σε πελάτες και δικαιούχους.

Αντιστοίχως, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου της εταιρείας, αύξηση κατά 1,9% παρουσίασαν και οι περιπτώσεις πληρωμών και αποζημιώσεων που η εταιρεία διαχειρίστηκε πέρυσι, οι οποίες ανήλθαν στις 426.134, έναντι 418.056 κατά το 2018. Είναι αξιοσημείωτο ότι, κατά τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης (2010-2019), η εταιρεία έχει πληρώσει συνολικά σε πελάτες και δικαιούχους 2,73 δισ. ευρώ. Πέρυσι, πληρώθηκαν ή έλαβαν κάποια υπηρεσία βοήθειας (οδική ή άμεση ιατρική) από την Interamerican, αθροιστικά, 957.461 περιπτώσεις. Δηλαδή καθημερινά, κατά μέσο όρο, εξυπηρετούνταν 2.623 πελάτες και δικαιούχοι.

Ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος, τονίζει σχετικά: «Έχουμε κτίσει, με τη συνέπειά μας σε πληρωμές και την ποιότητα των υπηρεσιών μας, που υποστηρίζονται από τη σύγχρονη οργάνωση –με τυποποίηση, απλοποίηση, ψηφιακές λειτουργίες και καινοτόμες εφαρμογές– και από μοναδικές ιδιόκτητες υποδομές, μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εταιρείας και πελατών. Το γεγονός επιβεβαιώνει ο εξαιρετικά υψηλός -και για τα διεθνή standards- δείκτης NPS (Net Promoter Score). Βρισκόμαστε στον δρόμο σημαντικών δομικών αλλαγών με στόχο αιχμής τη δημιουργία πραγματικής αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η απόδοση αξίας στην οικονομία και την κοινωνία, αλλά και ειδικότερα στους πελάτες μας, όπως άλλωστε καταγράφηκε και στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα για το socioeconomic impact της Interamerican, κάνει όλους εμάς που εργαζόμαστε στην εταιρεία υπερήφανους».

Ο δείκτης Transactional NPS ανήλθε πέρυσι στο 65, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση από το 2014 (δείκτης 48) όταν η εταιρεία ξεκίνησε να τον παρακολουθεί συστηματικά. Ο δείκτης είναι σύνθετος και παρέχει την εικόνα ικανοποίησης, διατηρησιμότητας-προτίμησης και διάθεσης για σύσταση της εταιρείας σε τρίτους. Παράλληλα, η έρευνα ικανοποίησης πελατών (2019) παρουσιάζει ποσοστά ικανοποιημένων πελατών 90% για την Interamerican και 94% για το brand της Anytime.

Όσον αφορά στις πληρωμές ανά τομέα δραστηριότητας, αναλυτικά, στον κλάδο ασφαλίσεων Ζωής πέρυσι καταβλήθηκαν για θανάτους, λήξεις συμβολαίων, συντάξεις, μόνιμες και πρόσκαιρες ανικανότητες, καθώς και εξαγορές, συνολικά 65,8 εκατ. ευρώ σε 11.687 περιπτώσεις. Ειδικότερα, σε λήξεις και συντάξεις η εταιρεία πλήρωσε πέρυσι 29,6 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα Υγείας, εξάλλου, που αποτελεί κορμό των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με ηγετική παρουσία στην ασφαλιστική αγορά και με υπηρεσίες (πολυϊατρεία Medifirst, γενική κλινική Αθηναϊκή Mediclinic, Γραμμή Υγείας 1010 και δίκτυο υγείας) και με το καινοτόμο σύστημα υγείας «bewell», σε σύνολο 231.635 περιπτώσεων οι αποζημιώσεις για πρωτοβάθμια φροντίδα, χειρουργικές επεμβάσεις, νοσηλεία και επιδόματα ανήλθαν στα 57,3 εκατ. ευρώ, έναντι 58,8 εκατ. κατά το 2018. Η αύξηση κατά 4,2% των περιπτώσεων που διαχειρίστηκε η Interamerican καταδεικνύει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών για χρήση ιδιωτικής ασφάλισης της υγείας.

Στους κλάδους Ζημιών, οι αποζημιώσεις έφθασαν κατά το περασμένο έτος στα 95,5 εκατ. ευρώ, με αύξηση κατά 12,1%. Αποζημιώθηκαν 69.315 δικαιούχοι, συνολικά, για περιουσία (κατοικία, επιχείρηση, αυτοκίνητο), αστική ευθύνη, νομική προστασία και άλλες καλύψεις κινδύνων. Το μεγαλύτερο μερίδιο αποζημιώσεων αντιστοιχεί στον κλάδο οχημάτων, ύψους 69,8 εκατ., όπου η μέση αποζημίωση –με συνεχή βελτίωση στην καθετοποιημένη διαχείριση των ζημιών– ήταν 1.133 ευρώ. Όπως επισημαίνεται στο δλετίο τύπου, «η αύξηση των αποζημιώσεων του 2019 για ζημιές περιουσίας επηρεάστηκε σημαντικά από τις συνέπειες καταστροφικών φυσικών φαινομένων, που υπογραμμίζουν το ιδιαίτερο έμπρακτο ενδιαφέρον της Interamerican για την αντιμετώπιση των ανθρωπογενών αιτίων και τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής».

Τέλος, στις Ομαδικές ασφαλίσεις, η εταιρεία πέρυσι κατέβαλε 25,7 εκατ. ευρώ σε 113.497 περιπτώσεις ασφαλισμένων με ομαδικά συμβόλαια Ζωής – Υγείας και Ζημιών, Υγείας τύπου Medisystem και συνταξιοδοτικά.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας