Μελέτες

€12,3 εκατ. θα πληρώσουν οι ασφαλιστικές για τις πλημμύρες στη Μάνδρα

€12,3 εκατ. εκτιμάται ότι θα πληρώσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για ζημιές εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεις – πλημμύρα) που έπληξαν τη Δυτική Αττική στις 15 Νοεμβρίου 2017.

Στη σχετική έρευνα που διεξήγαγε η ΕΑΕΕ συμμετείχαν 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεων – μέλη οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 99% της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων περιουσίας.

Εξ΄ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 177 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των €11,6 εκατ., άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 65.833€.

Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 149 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των €651 χιλιάδων, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα €4.370.

Η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων ζημιών (σε επίπεδο περιοχής) καθώς και την κατηγοριοποίησή τους σε κατοικίες, εμπορικούς κινδύνους και βιομηχανικούς κινδύνους.

Αναλυτικά η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας